Info

Husk! Varroa sommerbehandlingen

Der findes ingen metoder, som kan udrydde varroamiden fuldstændigt. Men vil du bekæmpe varroa med både livrem og seler, bør du anvende den sikre strategi med tre former for bekæmpelse i løbet af en bisæson. Målet er ikke hver gang at have en ekstrem høj effektivitet, men derimod at holde midetrykket lavt.

Vi er nok alle nu nået til sommerbehandlingen - se mere her: www.varroa.dk

 

 

- oOo-

 

VOXklubbens efterårssmeltning 2018. Uge 41

Voks kan afleveres fra og med lørdag d. 6. oktober til og med lørdag d. 12. oktober - til fælles transport fra Jarl Korreman`s adresse:

Tårnholmsvej 4

2700 Brønshøj

tlf. 30 64 42 22 / 38 80 01 99

 

Tavlerne placeres i indkørslen. (evt. på traileren), og køres derefter til HEINO i Tappernøje.

20 tavler er det maksimale antal tavler HEINO ønsker, og emballeres godt i to lag tætte sække. Husk at mærke med VOX og eget navn både indvendigt og udvendigt.

 

Benzinudgifterne vil i år, 2018, blive betalt af klubkassen som besluttet af bestyrelsen.

For at kunne smelte i VOXklubbens regi skal man være medlem, have underskrevet vokserklæring og have betalt kontingent!

 

- oOo-

 

DBF og KABF’S Kontigent 2018

Foreningen benytter Danmarks Biavlerforenings kontingent-opkrævning. Det betyder at alle, der er medlemmer af DBF, vil modtage et indbetalingskort til betaling af såvel DBF som KABF-kontingentet (710+80 kr.).

Indbetalingskortet modtager I, hvis I ikke allerede er tilmeldt NETS – eller bankernes betalingsservice. I vil samtidig blive opfordret til at melde kontingentet til betalingsservice.

 

Er I kun medlemmer af KABF, bedes I selv sørge for at indbetale 80 kr. til foreningens bankkonto

Reg.nr. 4424

Konto 0006021158.

Venlig hilsen bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

I Bihuset, viste Heino en god gammel ven på ca. 28 år frem (se video herunder).

Se billederne, og upload gerne dine billeder til samlingen: www.kabffoto.vokstavlen.dk

 

 

- oOo-

 

Ved aftenarrangementet vedr. dronningeavl fik vi Helle's fordrag, der kan hentes her som PDF:

Helle Theodorsens foredrag

 

Vokstavlen - Københavns Amts Biavlerforenings (KABF's) Hjemmeside

Velkommen til KABF 's hjemmeside

 

KABF er åben for alle med interesse for bier og biavl. KABF er dannet i 1899 og har mere end 200 aktive biavlere som medlemmer. Der er mange fordele ved at være medlem af den lokale biavlerforening. Man møder mennesker med samme interesse, og kan man få råd og vejledning om anskaffelse og pasning af bier.

 

Medlemskab i KABF giver samtidig mulighed for medlemskab af Danmarks Biavlerforening.

 

Læs/download KABF's vedtægter (i .pdf format) - klik her

Kan man have bistader i sin have?

 

Det kan man sagtens, og de er ikke til gene i haven, tværtimod. Holder man bier i sin have, kan man også være sikker på et bedre udbytte af sine frugttræer og frugtbuske. Ligeledes bliver udbyttet af jordbær og nogle grøntsager bedre.

 

Vidste du...

... at et nyt studie fra Finland anslår, at værdien af pollen-bestøvning fra honningbier på udvalgte landbrugs-og gartneriafgrøder kan være i størrelsesordenen af 18 millioner euro, og for vilde bær (blåbær og tranebær) 3,9 millioner euro om året (Kettunen et al 2012).

.... at der er op til 60.000 bier i et bistade, og at en bi kan flyve 30.000 km på et kg honning.

... at bierne kan overvintre ved en temperatur på ned til minus 45 grader.

 

Vil du vide mere, så kig under "viden om". Vil du vide mere om biavlens organisation i Danmark, så se hos Danmarks Biavlerforening.

 

Vil du vide mere om, hvordan man kan holde bier og få hjælp til at komme i gang med at holde bier, så kig under "Bliv biavler".

 

Sidste nyt på siden

Opdateret d. 11/09-2018

 

Undervisningsmaterialet:

Lokaler, undervisningsmateriale og Dronetavle Illustration

 

Kursus i biavl:

Hold og mødedatoer

 

Møder i skolebigården:

Bestilling af oxalsyre 2018

 

COPYRIGHT © ONEWEB 2012 | ALL RIGHTS RESERVED

KABF | TERMS & CONDITIONS