Info

Støt honningbien

Se hvordan - klik her

 

Årets Julearrangement 2016

Igen i år får du lejlighed til at få din honning bedømt af dine foreningsvenner, og samtidig lejlighed til at smage og dømme alle de mange forskellige honninger vi producerer.

  • Max 1 glas honning (flydende eller fast pr. medlem)
    • Honningerne bliver blindet, så benyt et glas uden navn/etikette - da dette letter vores arbejde

 

Tag evt. også gerne din egen mjød med, da der bliver mulighed for at smage hinandens mjød. Her er der lige så mange smagsnuancer som ved honning.

 

 

 

Varroabehandling – udlevering af oxalsyre

Inden længe er det tid til bestilling af oxalsyre. I år afprøves en ny bestillingsmetode - via doodle. Dog kan man altid benytte alm. mail bestilling til enten Inger eller Bent.

Bestilling med Doodle

Ved klik på nedenstående link fremkommer et bestillingsskema med felter, der kan udfyldes. Skemaet kan ikke sikres, så vær omhyggelige med KUN at skrive i jeres egne linier!

Navn:

  • Skriv emailadresse, så vi har mulighed for at kontakte jer, hvis der er problemer.

 

Ejby eller LIFE ?

  • Vælg kun én af disse – andet giver næppe mening.

 

August og/eller November ?

  • Vælg én eller begge (hvis antallet af familier er det samme ved begge udleveringer - ellers anvend 2 linier).

 

1-10 (antal bifamilier) ?

  • Vælg antal familier (kun ét kryds)

 

Send

  • For at afslutte bestillingen

 

Ved Korrektion:

Hold cursoren over navnet i den ønskede linie. Herved fremkommer to symboler: en papirkurv (slet linien) og en blyant (korriger linien).

 

Link til skema klik her: Doodle

 

Ved problemer: send en mail til bent.kofod@mail.dk

 

 

 

 

 

- oOo-

 

DBF og KABF’S Kontigent 2017

Foreningen benytter igen i år Danmarks Biavlerforenings kontingent-opkrævning. Det betyder at alle, der er medlemmer af DBF, vil modtage et indbetalingskort til betaling af såvel DBF som KABF-kontingentet (710+55 kr.).

Indbetalingskortet modtager I, hvis I ikke allerede er tilmeldt NETS – eller bankernes betalingsservice. I vil samtidig blive opfordret til at melde kontingentet til betalingsservice.

 

Er I kun medlemmer af KABF, bedes I selv sørge for at indbetale 55 kr. til foreningens bankkonto

Reg.nr. 4424

Konto 0006021158.

Venlig hilsen bestyrelsen

 

Vokstavlen - Københavns Amts Biavlerforenings (KABF's) Hjemmeside

Velkommen til KABF 's hjemmeside

 

KABF er åben for alle med interesse for bier og biavl. KABF er dannet i 1899 og har mere end 200 aktive biavlere som medlemmer. Der er mange fordele ved at være medlem af den lokale biavlerforening. Man møder mennesker med samme interesse, og kan man få råd og vejledning om anskaffelse og pasning af bier.

 

Medlemskab i KABF giver samtidig mulighed for medlemskab af Danmarks Biavlerforening.

 

Læs/download KABF's vedtægter (i .pdf format) - klik her

Kan man have bistader i sin have?

 

Det kan man sagtens, og de er ikke til gene i haven, tværtimod. Holder man bier i sin have, kan man også være sikker på et bedre udbytte af sine frugttræer og frugtbuske. Ligeledes bliver udbyttet af jordbær og nogle grøntsager bedre.

 

Vidste du...

... at et nyt studie fra Finland anslår, at værdien af pollen-bestøvning fra honningbier på udvalgte landbrugs-og gartneriafgrøder kan være i størrelsesordenen af 18 millioner euro, og for vilde bær (blåbær og tranebær) 3,9 millioner euro om året (Kettunen et al 2012).

.... at der er op til 60.000 bier i et bistade, og at en bi kan flyve 30.000 km på et kg honning.

... at bierne kan overvintre ved en temperatur på ned til minus 45 grader.

 

Vil du vide mere, så kig under "viden om". Vil du vide mere om biavlens organisation i Danmark, så se hos Danmarks Biavlerforening.

 

Vil du vide mere om, hvordan man kan holde bier og få hjælp til at komme i gang med at holde bier, så kig under "Bliv biavler".

 

Sidste nyt på siden

Opdateret d. 29/11-2016

 

 

X i Kalenderen:

Årets vinterarrangementer

 

Undervisningsmateriale

Ny side - opdateret (Egons PP)

 

Mødedato i skolebigårdene:

Datoer for 2016

 

COPYRIGHT © ONEWEB 2012 | ALL RIGHTS RESERVED

KABF | TERMS & CONDITIONS