Kursus i biavl

Vokstavlen - Københavns Amts Biavlerforenings (KABF's) Hjemmeside

Begynderkursus i biavl 2018

                  *Fuldtegnet*


- du kan blive skrevet på venteliste for 2019,

  ved at kontakte Thomas Skall på: thomas@skall.dk


Kun for de kursister der er tilmeldt 2018

Kurset afholdes på SCIENCE - 11 Thorvaldsensvej 40 1958 Frederiksberg C

Tirsdage kl. 19:00, i følgende lokaler:

06/04 OBS! Lokale skift


  • Tirsdag den 10. april kl. 19.00-22.00  CPSC 1 (ved hovedindgangen se evt. kort-oversigt)
  • Tirsdag den 17. april kl. 19.00-22.00  A2-70.01 (ved hovedindgangen)
  • Tirsdag den 24. april kl. 19.00-22.00  A2-70.01
  • Tirsdag den 01. maj  kl. 19.00-22.00  A2-70.01


Nye biavlere indbydes til at deltage i KABFs kursus i biavl. Kurset afholdes normalt hvert år på samme tid af året. Nærmere oplysninger kommer her på siden nogle måneder før kursusstart.

Kurset starter med 4 teoriaftener på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet SCIENCE (Landbohøjskolen) på Frederiksberg.


  • Tirsdage kl. 19:00 til ca. kl. 22:00
  • Undervisere er Bitta Nielsen og Morten Westy


Herefter følger praktik i en af de 3 skolebigårde - beliggende på KU-Life, i Hvidovre og Ejby/Glostrup.

Det aftales på forhånd hvilken bigård der passer dig bedst/hvor der er plads. Praktikken starter mandage i Hvidovre, tirsdage på KU-Life og onsdage i Ejby alle dage enten kl. 17.00 eller kl. 18.00, 4 hverdage i maj/juni måned og endelig en søndag med honningfratagning, slyngning og smagning, for KU-Life og Ejby. Dato aftales for honningfratagning og slyngning i bigården (den praktiske del af kurset) med underviserne.


Efter kurset er der mulighed for fortsat hjælp med at komme videre hver mandag, tirsdag og onsdag kl. 19 i skolebigårdene i Hvidovre, på KU-Life og i Ejby, hvor biavlere fra "Københavns Amt" mødes og får en snak om bierne.


Kursusgebyr (der betales sammen med kontingentet) og inkluderer diverse undervisningsmaterialer. Endvidere er det en forudsætning at du melder dig ind i Danmarks Biavlerforening (DBF) og lokalforeningen Københavns Amts Biavlerforening (KABF), hvilket koster 790,- kr for 2018. Derved får du også hver måned Tidsskrift for Biavl . For ægtefælle/registrerede partner er et fuldt medlemsskab samt et lokalmedlemskab tilstrækkeligt. Kontingent for lokalforeningen Københavns Amts Biavlerforening er 80,- kr.


  • KABFs gironummer er: 602 1158
  • Regnr. 4424 kontonr. 0006021158


Det kan være en fordel at anskaffe "Lærebog i Biavl" af Eigil Holm, som eventuelt kan anskaffes sammen med begynderpakken, når man har fået startpakken med det første materiel fra DBF. På kurset gennemgås hvilket rammemål vi anbefaler her i København (KABF).

Tilmelding til kurset skal ske hurtigst muligt til Thomas Skall, e-mail: thomas@skall.dk

- da vi igen i år har sat en begrænsning på 75 deltagere.


Se evt. undermenuen Teori, hvor der findes kort læsestof om, hvad der gennemgås på kurset.


________________________________________________________________________________


Kun for de kursister der er tilmeldt 2019

Kurset afholdes på SCIENCE i følgende lokaler (foreløbige datoer og lokaler!):


Tirsdag den 23. april kl. 19.00-22.00  Lokale: A2-70.01

Tirsdag den 30. april kl. 19.00-22.00  Lokale: A2-70.01

Tirsdag den 07. maj kl. 19.00-22.00   Lokale: A2-70.01

Tirsdag den 14. maj. kl. 19.00-22.00  Lokale: A2-70.01


Teori (kort)


Årtes gang i bigården

Læs PDF her


Sikker biavl - omhandlende bl.a. varroa og sygdombekæmpelse.

Læs PDF her


Honning - hvor kommer det fra...

Læs PDF her

 

COPYRIGHT © ONEWEB 2012   |   ALL RIGHTS RESERVED

KABF   |   TERMS & CONDITIONS