Kursus i biavl

Vokstavlen - Københavns Amts Biavlerforenings (KABF's) Hjemmeside

Begynderkursus i biavl 2019

                  

- du kan blive skrevet på venteliste for 2020,

  ved at kontakte Thomas Skall på: thomas@skall.dk

 

Kun for de kursister der er tilmeldt 2019

Kurset afholdes på SCIENCE - 11 Thorvaldsensvej 40 1958 Frederiksberg C

Tirsdage kl. 19:00, i følgende lokale: CPSC 1

 

 • Tirsdag den 02. april kl. 19.00-22.00  CPSC 1 (ved hovedindgangen se evt. kort-oversigt)
 • Tirsdag den 09. april kl. 19.00-22.00  CPSC 1 (ved hovedindgangen se evt. kort-oversigt)
 • Tirsdag den 23. april kl. 19.00-22.00  CPSC 1 (ved hovedindgangen se evt. kort-oversigt)
 • Tirsdag den 30. april kl. 19.00-22.00  CPSC 1 (ved hovedindgangen se evt. kort-oversigt)

 

Nye biavlere indbydes til at deltage i KABFs kursus i biavl. Kurset afholdes normalt hvert år på samme tid af året. Nærmere oplysninger kommer her på siden nogle måneder før kursusstart.

Kurset starter med 4 teoriaftener på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet SCIENCE (Landbohøjskolen) på Frederiksberg.

 

 • Tirsdage kl. 19:00 til ca. kl. 22:00
 • Undervisere er Bitta Nielsen og Morten Westy

 

Herefter følger praktik i en af de 3 skolebigårde - beliggende på KU-Life, i Hvidovre og Ejby/Glostrup.

Det aftales på forhånd hvilken bigård der passer dig bedst/hvor der er plads. Praktikken starter mandage i Hvidovre, tirsdage på KU-Life og onsdage i Ejby alle dage enten kl. 17.00 eller kl. 18.00, 4 hverdage i maj/juni måned og endelig en søndag med honningfratagning, slyngning og smagning, for KU-Life og Ejby. Dato aftales for honningfratagning og slyngning i bigården (den praktiske del af kurset) med underviserne.

 

Efter kurset er der mulighed for fortsat hjælp med at komme videre hver mandag, tirsdag og onsdag kl. 19 i skolebigårdene i Hvidovre, på KU-Life og i Ejby, hvor biavlere fra "Københavns Amt" mødes og får en snak om bierne.

 

Kursusgebyr (der betales sammen med kontingentet) og inkluderer diverse undervisningsmaterialer. Endvidere er det en forudsætning at du melder dig ind i Danmarks Biavlerforening (DBF) og lokalforeningen Københavns Amts Biavlerforening (KABF), hvilket koster 790,- kr for 2018. Derved får du også hver måned Tidsskrift for Biavl . For ægtefælle/registrerede partner er et fuldt medlemsskab samt et lokalmedlemskab tilstrækkeligt. Kontingent for lokalforeningen Københavns Amts Biavlerforening er 80,- kr.

 

 • KABFs gironummer er: 602 1158
 • Regnr. 4424 kontonr. 0006021158

 

Det kan være en fordel at anskaffe "Lærebog i Biavl" af Eigil Holm, som eventuelt kan anskaffes sammen med begynderpakken, når man har fået startpakken med det første materiel fra DBF. På kurset gennemgås hvilket rammemål vi anbefaler her i København (KABF).

Tilmelding til kurset skal ske hurtigst muligt til Thomas Skall, e-mail: thomas@skall.dk

- da vi igen i år har sat en begrænsning på 75 deltagere.

 

Se evt. undermenuen Teori, hvor der findes kort læsestof om, hvad der gennemgås på kurset.

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

Kun for de kursister der er tilmeldt 2020

Kurset afholdes på SCIENCE i følgende lokaler (foreløbige datoer og lokaler!):

 • Tirsdag den 14. april kl. 19.00-22.00  CPSC 1 (ved hovedindgangen se evt. kort-oversigt)
 • Tirsdag den 21. april kl. 19.00-22.00  Lokale: A2-70.01
 • Tirsdag den 28. april kl. 19.00-22.00  Lokale: A2-70.01
 • Tirsdag den 05. maj kl. 19.00-22.00   Lokale: A2-70.01

Teori (kort)

Årtes gang i bigården

Læs PDF her


Sikker biavl - omhandlende bl.a. varroa og sygdombekæmpelse.

Læs PDF her


Honning - hvor kommer det fra...

Læs PDF her

 

COPYRIGHT © ONEWEB 2012   |   ALL RIGHTS RESERVED

KABF   |   TERMS & CONDITIONS