Undervisningsmateriale

Vokstavlen - Københavns Amts Biavlerforenings (KABF's) Hjemmeside

Undervisningsmaterialet til begynderkursus i biavl


Nye biavlere der deltager i KABF's 'Begynderkursus i biavl', kan finde anvendt undervisningsmateriale her - gældende for:

  • Tirsdage kl. 19:00
  • Undervisere er Bitta Nielsen og Morten Westy


Det kan være en fordel at anskaffe "Lærebog i Biavl" af Eigil Holm.

Undervisningsmaterialet kan downloades her (PDF format):


2018:

Kursus i biavl A1 - første kursusaften

Kursus i biavl B2 - anden kursusaften

Kursus i biavl C3 - tredje kursusaften

Kursus i biavl D4 - fjerde kursusaften


Kursusgebyr er 100 kr.

Det en forudsætning at du melder dig ind i Danmarks Biavlerforening (DBF) og lokalforeningen Københavns Amts Biavlerforening (KABF), hvilket koster 790,- kr for 2018.

  • KABFs gironummer er: 602 1158
  • Regnr. 4424 kontonr. 0006021158Teori (kort)


Årtes gang i bigården

Læs PDF her


Sikker biavl - omhandlende bl.a. varroa og sygdombekæmpelse.

Læs PDF her


Honning - hvor kommer det fra...

Læs PDF her


Hvilken blomster/planter er godt at have i haven(?) Det viser listen 'Planter for biernes skyld':

Bi-Planter (side 12-15)

 

Hvordan opstarter man, og skære en 3-delt dronetavle ud korrekt:

Dronetavle illustrationCOPYRIGHT © ONEWEB 2012   |   ALL RIGHTS RESERVED

KABF   |   TERMS & CONDITIONS