Bistik!

Vokstavlen - Københavns Amts Biavlerforenings (KABF's) Hjemmeside

 

Jeg er blevet stukket af en bi...

Akut hjælp tryk: 1 - 1 - 2

 

Bistik er harmløse for hovedparten af os, men der er ca. 50.000 mennesker i Danmark, som er allergiske. Det er ikke mange, men de fleste ved ikke, om de er allergiske. Derfor gælder det om følgende:

 

Søg akut lægehjælp, hvis:

 

  • Du er stukket i mund, i luftrøret eller udenpå halsen
  • Du er utilpas, svimmel, får opkastningsfornemmelser eller svært ved at trække vejret
  • Du før har fået en svær allergisk reaktion og ikke har akutmedicin (adrenalinsprøjte/Epipen) på dig.

 

Ønsker man at vide mere om allergi overfor bistik, kan man benytte reference-links ovenfor på siden.

 

Selv om man ikke er allergiker, kan man sagtens reagere på bistikket. Det er meget almindeligt at hæve og blive rød, ligesom bistik svier på de fleste. Hævelserne kan holde sig flere dage, og kan også ændre form. Bigift menes at være gavnligt for gigtramte - andre anvendelser diskuteres også. Videnskabelig dokumentation for nogen effekt kan dog vist ikke påvises endnu.

 

Bien stikker med sin brod, der er dens forsvarsvåben. Brodden har savtakkede modhager for at flænse og åbne såret i fjenden, så giften hurtigere trænger ind. Bier kan som udgangspunkt stikke flere gange, men lige netop gennem menneskehud kan den kun stikke een gang. Det skyldes, at vore hud er tyk og elastisk, og den savtakkede brod sidder så godt fast, at den trækkes fri af bien, før den trækkes fri af vores hud. Man kan sammenligne vores hud med et tykt gummilagen, som bien forsøger at save i. Saven kan godt komme i, men modhagerne sidder fast, når den forsøger at trække den ud. Hvepse har en glat brod, og kan nemt trække deres brod ud af os igen - de kan derfor stikke flere gange.

 

Når bier typisk er mindre aggressive end hvepse, er det ikke, fordi de ved, de må lade livet, hvis de stikker. De ved med andre ord ikke, at de er "kamikaze-piloter" - de har blot en anden adfærd. Bier vil gå målrettet efter blomsternes nektar - og fortælle andre bier om det. Hvepse "shopper" rundt - søger og leder efter mad - og vores udendørs frokostborde er et godt sted at lede. Har man rigelige mængder honning og andet sødt på bordet, kan det også tiltrække bier - men det sker sjældent. Bierne er gode til at samle forråd (honning), og overlever som en familie - dog uden hanner. Hvepseboet går til grunde hvert efterår og kun dronninger overlever, og derfor kan desperate hvepse opleves i sensommeren.

 

Den, der er i størst fare for at blive stukket af en bi - er biavleren. Ud over angreb på egen krop - hvis man f.eks. er ved at træde på den - er det kun angreb på stadet, der får en bi til at angribe. Biavlerens arbejde med stadet kan med vekslende styrke opfattes som et sådant angreb. En dygtig biavler er således en, der forstår, hvornår han bedst kan se til - og arbejde med bierne, så de føler sig mindst truede.

COPYRIGHT © ONEWEB 2012 | ALL RIGHTS RESERVED

KABF | TERMS & CONDITIONS