En bisværm ved mit hjem!

Vokstavlen - Københavns Amts Biavlerforenings (KABF's) Hjemmeside

Der er en bisværm i min have...

Først må vi berolige dig med, at der er ikke fare på færde. En bisværm er et voldsomt syn, men bierne stikker ikke, når de sværmer.

 

Baggrunden er følgende: En bisværm er en måde bifamilier formerer sig på. Hvis der ikke er plads i et bistade, lægges an til en ny dronning i stadet. Kort tid før den nye dronning kravler ud af sin celle, flyver halvdelen af bierne med den gamle dronning væk fra stadet og leder efter et nyt sted at bo. Før de forlader stadet fylder de maven med honning - og så kan de ikke stikke, idet den fyldte honningmave forhindrer bagkroppen i at bukkes, så brodden kan stikke. Derfor er sværmende bier ikke farlige. I ekstreme situationer - hvis de provokeres rigtig meget, kan de kaste op, således at den tømte honningmave igen tillader dem at stikke.

 

Enkelte bier flyver ud for at finde et godt sted - resten passer på dronningen. Flyver hun - flyver de omkring hende og passer på hende - sætter hun sig, sætter de sig sammen med hende. Begge dele er et utroligt flot syn.

Hvad gør jeg?

 

  1. Tag det roligt, det er ikke farligt, men et af naturens undere.
  2. Ring efter en biavler på listen i dette link: Sværmhentere

 

COPYRIGHT © ONEWEB 2012 | ALL RIGHTS RESERVED

KABF | TERMS & CONDITIONS