Hjælp til IKKE biavlere

Hjælp til IKKE biavlere

Kun ganske få bifamilier hører hjemme i væksthuse og andre lukkede områeder. Langt hovedparten af bifamilierne lever derfor, hvor mennesker og andre dyr kan komme i kontakt med bierne. Det gælder naturligvis især for de bifamilier, der er placeret i byerne. Det er hovedparten af KABF's medlemmers bier.

 

Det giver naturligvis os biavlere et særligt ansvar, som vi skal leve op til. Vi skal have styr på vores bier og sørge for dem med den kompetence, som er påkrævet.

 

Men bierne er ikke bare til biavlerens fornøjelse. Bierne er også dyr, der hører naturligt - og uundværligt - hjemme i naturen og naturens kredsløb. Biernes bestøvning af en række blomster og afgrøder er til stor gavn for samfundet. Alle - også ikke-biavlere - har derfor glæde af bierne, og bør acceptere deres tilstedeværelse i naturen - og hjemme i haven. Vi ønsker med disse sider at give information til de mennesker, der ikke føler sig trygge ved biernes tilstedeværelse.

Bestyrelsen 2015-2016

Formand:

Thomas Skall

Støvnæs Allé 50

2400 København NV

Tlf.: 2612 2502

Mail: thomas@skall.dk

 

Næstformand:

Poul Erik Andersen

Mosebunen 36

2820 Gentofte

Tlf: 3969 8558

Mail: frydhs@email.dk

 

Kasser:

Niels Bülov Max

Slusevej 47

2300 København S

Tlf: 3029 4085

Mail: niels.b.max@gmail.com

 

Sekretær:

Annette Andersen

Finsensvej 30, 3. t.v.

2000 Frederiksberg C

Tlf.: 2876 0959

Mail: annette.andersen3@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem:

Egon Lund Christensen,

Tagensvej 252, 2. th

2400 København NV

Tlf: 2081 4714

Mail: egon.lund.chr@gmail.com

 

Suppleant:

Michael Schaumburg, Suppleant

Store Mølle Vej 7, 5. th

2300 København S

Tlf: 5052 0525

Mail:: michael.schaumburg@gmail.com

 

 

Redaktør :

Ulla Fogt

Skinderskovvej 59

2730 Herlev

Tlf.: 2177 2171

Mail: ulla.fogt@gmail.com

 

WebMaster:

Morten Beyer Westy

Grønagervej 66

2300 København S

Tlf.: 6611 7909

Mail: mortenwesty@gmail.com

 

 

 

 

Indbetaling til KABF

Gironummer: 602 11 58

 

Bankoverførsel:

 

Regnr.: 4424, kontonr.: 0006 0211 58

COPYRIGHT © ONEWEB 2012 | ALL RIGHTS RESERVED

KABF | TERMS & CONDITIONS