Hjælp til IKKE biavlere

Vokstavlen - Københavns Amts Biavlerforenings (KABF's) Hjemmeside

Kun ganske få bifamilier hører hjemme i væksthuse og andre lukkede områeder. Langt hovedparten af bifamilierne lever derfor, hvor mennesker og andre dyr kan komme i kontakt med bierne. Det gælder naturligvis især for de bifamilier, der er placeret i byerne. Det er hovedparten af KABF's medlemmers bier.

 

Det giver naturligvis os biavlere et særligt ansvar, som vi skal leve op til. Vi skal have styr på vores bier og sørge for dem med den kompetence, som er påkrævet.

 

Men bierne er ikke bare til biavlerens fornøjelse. Bierne er også dyr, der hører naturligt - og uundværligt - hjemme i naturen og naturens kredsløb. Biernes bestøvning af en række blomster og afgrøder er til stor gavn for samfundet. Alle - også ikke-biavlere - har derfor glæde af bierne, og bør acceptere deres tilstedeværelse i naturen - og hjemme i haven. Vi ønsker med disse sider at give information til de mennesker, der ikke føler sig trygge ved biernes tilstedeværelse.

Hjælp til IKKE biavlere

COPYRIGHT © ONEWEB 2012 | ALL RIGHTS RESERVED

KABF | TERMS & CONDITIONS