'X' i kalenderen

Vokstavlen - Københavns Amts Biavlerforenings (KABF's) Hjemmeside

Møder i KABF

 

På nedenstående kalender, finder du de arrangementer KABF tilbyder

 

 

Vinterarrangementer

KABF afholder en række spændende vinterarrangementer på tirsdage, i vores sædvanlige lokale (A 2-84.-11) på Science/LIFE (Landbohøjskolen) - disse møder er åbne for alle.

 

Yderdøren er åben fra kl. 19:00 og låses kl. 19:30, så kom i god tid. Der udleveres parkeringsbilletter.

 

Møderne finder sted på:

 

LIFE

Thorvaldsensvej 40

1971 Frederiksberg C

 

 

Vinteren over

Ud over tirsdags-arrangementer tilbydes der også Bisløjd:

 

Medlemmer af KABF indbydes til at deltage i bisløjd, hvor der i muntert lag er mulighed for at snedkerere redskaber og hjælpemidler og med fornøden ildhu endda et stade til sin egen biavl.

Bisløjd afholdes torsdage aftener klokken 19 – 22 i vinterhalvåret, med undtagelse af torsdage i skoleferier. Stedet er sløjdlokalet på Bakkegårdsskolen, Nørrebakken 1, Vangede, 2820 Gentofte. Gode parkeringsmuligheder på Nørrebakken 1.

 

Deltagere fra foregående sæson har fortrinsret for nye deltagere, der optages efter først tilmeldt først optaget princip. Tilmelding senest fredag 23. september til holdleder Poul Erik Andersen på e-post adressen frydhs@email.dk. Kvittering for tilmelding tilbagesendes. Vedligeholdelsesudgiften på kr. 200 opkræves kontant på den anden sløjdaften.

 

Venligste hilsener, holdleder Poul Erik Andersen.

Mobil 6168 3936 eller meget gerne e-post: frydhs@email.dk.

 

 

COPYRIGHT © ONEWEB 2012 | ALL RIGHTS RESERVED

KABF | TERMS & CONDITIONS