'X' i kalenderen

Møderne finder sted på:

 

LIFE

Thorvaldsensvej 40

1971 Frederiksberg C

 

Yderdøren er åben fra kl. 19:00 og låses kl. 19:30, så kom i god tid. Der udleveres parkeringsbilletter.

 

Vinteren begynder på tirsdag.

Forstået på den måde at vi afholder det første af en række spændende vinterarrangementer på tirsdage, i vores sædvanlige lokale (A 2-84.-11) på Science (Landbohøjskolen)

 

 

Møderne er åbne for alle

 

 

 

 

 

Tirsdag den 07. Februar - At være erhvervsbiavler

Bettina Woller, erhvervsbiavler og materielforhandler mv. fra Fjenenslev på vestsjælland komme og fortæller om sin virksomhed og driftform.

 

 

Lørdag den 11. Marts - Udflugt til Tappernøje

Udflugt til Bihuset, hvor vi bl.a. får Heino Christiansens vokssmelteri og rammevask at se.

 

Møder i KABF

Vinteren over

BISLØJD 2016-2017, 11. SÆSON

 

Medlemmer af KABF indbydes til at deltage i bisløjd, hvor der i muntert lag er mulighed for at snedkerere redskaber og hjælpemidler og med fornøden ildhu endda et stade til sin egen biavl.

Bisløjd afholdes torsdage aftener klokken 19 – 22 i vinterhalvåret, med undtagelse af torsdage i skoleferier. Stedet er sløjdlokalet på Bakkegårdsskolen, Nørrebakken 1, Vangede, 2820 Gentofte. Gode parkeringsmuligheder på Nørrebakken 1.

 

Deltagelse kræver almindelig håndværksmæssig erfaring som at kunne håndtere håndsav, boremaskine, hammer og andre i husholdningen gængse redskaber. Er du pige, så afhold dig ikke. På holdet findes to-tre erfarne bisløjdere, der gerne bistår med vejledning. Egentlig assistance til bygning/konstruktion af deltageres sysselmål uanset omfang kan ikke påregnes.

 

I sløjdlokalet forefindes håndværktøj til træsløjd, og i et tilstødende maskinlokale kan der efter forudgående aftale med undertegnede tilrettes emner på bordrundsav, afretterhøvl og båndsav. Adgang til maskinlokalet har kun undertegnede eller deltagere med undertegnedes bemyndigelse. Elektrisk håndværktøj som akku-bore- og skruemaskiner, stiksave, rundsave, fræsere samt sikkerhedsudstyr som beskyttelsesbriller og høreværn medbringes egenhændigt. I et kælderlokale er der mulighed for opbevaring af byggeeffekter fra gang til gang.

Årets tema er som overskriften antyder fuldstændigt valgfrit. Lad os sammen inspirere hinanden til at bygge den spandeholder, biværktøjskasse, et-rammers salgsobservationsstade, etiketpåsætningsmaskine, trillingemagasin til reservefamilier, eller hvad ellers du savner.

 

Deltagelse i bisløjd koster pr. deltager kr. 200, der dækker udgift til vedligeholdelse (navnlig slibning) af skær og klinger på save og høvle. Hertil kommer deltagervise omkostninger til indkøb af træ, skruer, søm, beslag, maling og hvad ellers medgår til konstruktioner. For så vidt træ/virke vil kun nyt fra tømmerhandel indkøbt træ af hårdhed til og med avnbøg tillades medtaget i maskinlokalet, genbrugstræ af alle arter og herkomst vil blive afvist, men må naturligvis gerne tilvirkes med egne maskiner i sløjdlokalet.

 

Maksimalt deltagerantal er 22 personer. Deltagere fra foregående sæson har fortrinsret for nye deltagere, der optages efter først tilmeldt først optaget princip. Tilmelding senest fredag 23. september til holdleder Poul Erik Andersen på e-post adressen frydhs@email.dk. Kvittering for tilmelding tilbagesendes. Vedligeholdelsesudgiften på kr. 200 opkræves kontant på den anden sløjdaften.

 

Legendarisk er kaffen og kagen midtvejs på aftenerne, hvor hver enkelt deltager efter tur medbringer og præsenterer godt fra sin eget køkkens ovn eller fra sin favoritbagers ditto, og alverdens erfaringer og bifiskerhistorier øses ud over velmagtsbordet, som flydende nyslynget honning gør det fra en tappespand.

 

Vel mødt

Venligste hilsener, holdleder Poul Erik Andersen.

 

Mobil 6168 3936 eller meget gerne e-post: frydhs@email.dk.

 

 

COPYRIGHT © ONEWEB 2012 | ALL RIGHTS RESERVED

KABF | TERMS & CONDITIONS