Adresser og telefonnumre

Vokstavlen - Københavns Amts Biavlerforenings (KABF's) Hjemmeside

KABF's bestyrelse (Ikke gældende)

Fra venstre: Ulla Fogt, Morten Westy, Thomas Skall, Annette Andersen og Poul Erik (y.th.)

Forrest: Viggo Jessen

Mødeadresser

KABFs Skolebigård Kbh.:

Landbohøjskolen, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C (Bag sidste drivhus mod Åboulevarden)

 

Hvidovre Biavlerforenings Skolebigård:

Byvej 98, (ca. 200 m vest for Byvej) 2650 Hvidovre

 

KABFs Skolebigård Ejby:

Mosetoften 35, 2600 Glostrup

 

 

Mødelokale KABF ("vintermøder"):

Landbohøjskolen, Auditorium A 2-84.-11, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg

 

 

Hvidovre Biavlerforening (HBiF)

 

 

 

 

Formand:

 

Ammi Stein Pedersen

Risbjerggaards Alle 55

2650 Hvidovre

 

Tlf.: 3677 4677

Slynge - Gratis udlån (KUN for medlemmer)

Gratis udlån af honningpresse og 3-solds slynge:

 

Hvidovre Biavlerforening, Stein Pedersen

Risbjerggaards Alle 55

2650 Hvidovre

Tlf.: 3677 4677

 

Gratis udlån af 4-solds slynge:

Peder Riis Hedegaard

Bispebjerg Park Allé 25,

2400 København NV

Tlf.: 3583 5496 / Mobil 2280 2306

E-mail: peder@riis-hedegaard.dk Tlf. 3583 5496 / Mobil 2280 2306

 

Mostpresse og frugtkværn (KUN for medlemmer)

November 2009

På generalforsamlingen blev det vedtaget, at foreningen skulle anskaffe en frugtpresse og frugtdeler, og det er nu blevet indkøbt og kan lånes af foreningens medlemmer. Alt, hvad det kræver, er en bunke æbler og noget emballage/balloner til mosten samt en god håndfuld godt humør og gåpåmod. Anvisninger på fremgangsmåde fremgår dels af de med udstyret følgende brugsanvisninger dels af www.hjemmemosteri.dk.

 

Udstyret står hos Poul Erik, som administrerer udlånene. Man skal henvende sig til Poul Erik - gerne i god tid. Han fører en udlåneliste, og lånere låner efter tur efter "først-til-mølle"-princippet. Lånetiden er maksimalt tre hverdage eller en weekend fra fredag aften til søndag aften.

 

Udstyret skal afhentes personligt, medmindre andet er aftalt. Overlades udstyret til en ny låner uden aflevering til hjemmebasen på Mosebuen 36, skal accept indhentes hos Poul Erik inden overladelsen.

 

Presse og kværn har kapacitet til, at flere presseønskende kan slå sig sammen, hvilket lykkeligvis ofte fører til et socialt og saftmæssigt givtigt samarbejde og sammenskudsgilde.

 

Poul Erik har testet udstyret og giver følgende gode råd:

Hav alt parat, inden I går igang. Hav al den frugt ved hånden, som I kan skaffe - i trillebørvis, kværnens og pressens kapaciteter er store. Og hav rengjort tilstrækkelig emballage til mostopbevaring samt masser af spande klar. Og især vil jeg nævne, at der næsten ikke kan skaffes hænder nok. Der er sagtens arbejde til minimum fire personer, gerne også børn:

Vask, kværning, pakning, presning, aftapning, løbende oprydning.

At stille udstyret op samt rengøringen i den anden ende tager også tid.

Arbejd udendørs, gerne med pressen under halvtag. Processen er fornøjelig, og intet kan måle sig med nypresset most - udover honning, naturligvis!

 

Kontaktoplysninger:

Poul Erik Andersen

Mosebuen 36

2820 Gentofte

Telefon: 61683936 eller 39698558

 

Mønt

 

En mønt med årstallet 1889 og påskriften "KJØBENHAVNS AMTS BIAVLERFORENING" er dukket op på billeder sendt til KABFs formand den 26-05-2008.

 

Hvad mon mønten udtrykker? Der står at det er en præmie for biavl, Til hvem? kunne det være til medlem nummer 1889? og i givet fald hvem var det?

 

- ved du det?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen 2014-2015

 

Formand:

Thomas Skall

Støvnæs Allé 50

2400 København NV

Tlf.: 2612 2502

Mail: thomas@skall.dk

 

Næstformand:

Poul Erik Andersen

Mosebunen 36

2820 Gentofte

Tlf: 3969 8558

Mail: frydhs@email.dk

 

Kasser:

Niels Bülov Max

Slusevej 47

2300 København S

Tlf: 3029 4085

Mail: niels.b.max@gmail.com

 

Sekretær:

Kristin Marie Lassen

Hellebækgade 35 st. tv.,

2200 København N

Tlf. 61 99 83 51

E-mail: kristin_lassen@yahoo.dk

 

Bestyrelsesmedlem:

Egon Lund Christensen,

Tagensvej 252, 2. th

2400 København NV

Tlf: 2081 4714

Mail: egon.lund.chr@gmail.com

 

Suppleant:

Ole Iversen

Einarsvej 16

2800 Kgs. Lyngby

Tlf.: 31 34 14 00

E-mail: oi@znapit.com

 

Redaktør :

Ulla Fogt

Skinderskovvej 59

2730 Herlev

Tlf.: 2177 2171

ulla.fogt@gmail.com

 

WebMaster:

Morten Beyer Westy

Grønagervej 66

2300 København S

Tlf.: 4017 9909

mortenwesty@gmail.com

 

 

 

 

Indbetaling til KABF

Gironummer: 602 11 58

 

Bankoverførsel:

Regnr.: 4424, kontonr.: 0006 0211 58

COPYRIGHT © ONEWEB 2012 | ALL RIGHTS RESERVED

KABF | TERMS & CONDITIONS