Støt Honningbien

Vokstavlen - Københavns Amts Biavlerforenings (KABF's) Hjemmeside

”De er små, de er søde og så har de pels”

- og så er de utrolig vigtigt for biodiversiteten!

 

 

Tak fordi du har vist interesse for at støtte honningbien!

 

Se nedenfor hvordan

KABF 's støtte side

 

KABF er åben for alle med interesse for bier og biavl. KABF er dannet i 1899 og har mere end 200 aktive biavlere som medlemmer. Der er mange fordele ved at støtte KABF - den lokale biavlerforening. Man støtter op om honningbiens fremme og interesse herfor. Dernæst støtter man foreningen der hjælper til med at give råd og vejledning om bier. Samtidig støtter du også den sociale del, biavlere og forening imellem.

 

Medlemskab i KABF giver samtidig mulighed for medlemskab af Danmarks Biavlerforening.

 

Læs/download KABF's vedtægter (i .pdf format) - klik her

Få eller giv et støttemedlemsskab

 

Der er mange måder at støtte op om honningbiens fremme.

Du kan bl.a. få et støtte-medlemsskab i KABF. Yderligere kan du også donere kr. 100,- til foreningens arbejde, med og om honningbier.

 

Benyt enten girokortnummeret eller bankoverførsel neden for.

 

 

Indbetaling til KABF

Gironummer: 602 11 58

 

Bankoverførsel:

Regnr.: 4424, kontonr.: 0006 0211 58

 

Ved spørgsmål, kontakt bestyrelsen eller skriv på: kontakt@vokstavlen.dk

 

COPYRIGHT © ONEWEB 2012 | ALL RIGHTS RESERVED

KABF | TERMS & CONDITIONS