Tidligere arrangementer

Tidligere arrangementer

Historieskrivningen begynder med genindvielsen af Skolebigården i 2005. Ikke alle arrangementer er refereret. Ajourføringen af denne side er ophørt omkring 2009 - der henvises til arkivet med pdf-filer af medlemsbladet VOKSTAVLEN under menupunktet "VOKSTAVLEN".

 

KABFs faste arrangementer består i generalforsamlinger og sommerudflugter. Derudover afholdes en række foredrag om vinteren - og ugentlige møder i Skolebigården på Frederiksberg og i bigården i Ejby.

 

Links til referaterne er herunder.

Arkiv Links:

 

 

 

 

Forslag til arrangementer

Forslag og ideer til arrangementer, udflugter og andre bi-beskæftigelser, modtages gerne. Du kan sende din idé til bestyrelsen, således den kan komme i betrækning.

Bemærk, der arrangeres for et år af gangen, derfor bedes om tålmodighed.

 

Link til bestyrelsen

 

 

UDLÅN AF KABF MOSTERIUDSTYR

Frugthøsten tegner lovende!

Foreningens frugtkværn og –presse udlånes i efteråret tilmedlemmer af KABF. Låneperioden er normalt 2 dage.

 

For beskrivelse af udstyret henvises til www.vokstavlen.dk/info/Vtavlen/Vokstavlen_2015_3_AUG.pdf.

 

Henvendelse om lån rettes til Poul Erik Andersen,Mosebuen 36, 2820 Gentofte på mailadressen: frydhs@email.dk

 

COPYRIGHT © ONEWEB 2012 | ALL RIGHTS RESERVED

KABF | TERMS & CONDITIONS