Skolebigården

Vokstavlen - Københavns Amts Biavlerforenings (KABF's) Hjemmeside

KABFs skolebigård

 

KABF har en skolebigård i Landbohøjskolens have på Frederiksberg (LIFE). Det er Danmarks ældste skolebigård.

Der er ca. 10 bifamilier alle med dronninger med noget forskellige egenskaber.

Begyndere har her mulighed for at følge biavl/drift gennem hele sæsonen, og få de tips og trics men ikke kan læses i bøgerne. I sæsonen mødes medlemmerne i skolebigården tirsdage kl.19:00 og af og til er der "åbent hus arrangementer".

 

 

Foto fra skole-bigården mv.

 

Foto fra skole-bigården

Så blev der renset bunde efter en lamg vinter.

 

 

 

 

 

 

Skybrud I Bigården 2011

Se foto her

Efter vinteren; en død familie i trugstade

Senere flytter vi familien fra

opstablingsstadet deri.

Kort og rutebeskrivelse

KABFs Skolebigård Kbh.:

Bag sidste drivhus mod Åboulevarden, bag Landbohøjskolen, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C

Indgang ved Rolighedsvej 23

- gå ned langs drivhusene ifølge skitsen. Der er åbent hver tirsdag kl. 19 i sommerhalvåret. Der er ikke adgang fra Åboulevarden.

 

 

 

Hvidovre Biavlerforenings Skolebigård:

Byvej 98, (ca. 200 m vest for Byvej) 2650 Hvidovre

 

KABF's Skolebigård Ejby:

Mosetoften 35, 2600 Glostrup

 

 

Mødelokale KABF:

Landbohøjskolen, Auditorium A 2-84.-11, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg

 

COPYRIGHT © ONEWEB 2012 | ALL RIGHTS RESERVED

KABF | TERMS & CONDITIONS