Viden om ...

Vokstavlen - Københavns Amts Biavlerforenings (KABF's) Hjemmeside

Drone produktion - Eat and Treat Projekt

 

Noget for dig?

 

Anvendelse af insekter som føde eller foder er ved at blive et reelt alternativ og en af de nye bud på hvorledes vi kan møde det fremtidige fødevarebehov. Insekterne er meget nærringsrige (højt indhold af protein, gode fedtsyrer og mikro-nærringsstoffer). De kan opformeres på diverse organiske materiale, så som grønt husholdning affald eller spildprodukter fra f.eks. bryggerier og biobrændstof og kræver ikke megen plads. Der er altså mange gode argumenter for at insekter skal blive en del af en bæredygtig fødevareproduktion.

 

Tanken om at spise insekter kan virke fremmed for mange i Danmark og resten af ​​Vesten men i andre kulturer i Asien, Afrika, Nord-, Central -og Sydamerika, Australien og New Zealand spises insekter.. De seneste år har set en stigende interesse og forskning i insekter som mad i Vesten for eksempel ved Nordisk Food Lab og fine restauranter såsom Noma kan man undertiden finde insekter, herunder bi-larve/pupperr på menuen. Dette har ført til ideen om at udforske mulighederne for at udnytte dansk droneyngel, som normalt fjernes som en del af en bæredygtig Varroa-bekæmpelse. Kan droneyngel forvandles til et værdifuldt produkt får vi en win-win situation.

 

Da dette er en ny idé, der er mange ting, der skal overvejes, før det kan blive en rentabel forretning. Et vigtigt skridt er at finde ud af hvor meget droneyngel der rent faktisk produceres i Danmark, og det er her, at I som biavlere kan hjælpe os til at indsamle data i den kommende sæson. Vi vil gerne finde ud af, hvor mange kg droneyngel der i gennemsnit fjernes fra danske bistader. Der vil helt sikkert være en vis variation afhængigt af hvornår I starter og slutter med dronefratag, styrken af ​​bifamilierne, om der bruges 1 -, 2 - eller 3 -delt rammer.

 

For at være med til at belyse nogle af de spørgsmål vil vi meget gerne engagere lokalforeningerne da vi tænker at det også kunne være interessant for jeres medlemmer at deltage i et forskningsprojekt. Det vi vil bede jer om er at i registrer vægten af ​​den droneyngel (inklusiv voks) i skærere fra hver uge og estimere andelen af forseglede celler for de bistader i har i jeres skolebigård (se vedlagte skema).

 

Hvis I er interesseret i at deltage så skriv til mig, Kirsten Foley. Jer er ansat som forsker på Københavns Universitet hos Annette Bruun Jensen til bla at indsamle data om droneyngel.

 

Et par link om spiselige insekter

Radioprogram om insekter til føde og foder:

http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/orientering-533/#!/

 

E-mail: foley@plen.ku.dk

Tel: +45 2715 7990

 

Med venlig hilsen

 

Kirsten Foley

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldring af honningbier (dronninger)

 

At blive gammel er ofte relateret til et fald i fysiologisk funktion, ydeevne, overlevelse eller reproduktion. Men studier blandt dyr har vist, at en øget kronologisk alder ikke automatisk fører til disse fysiske ændringer.

Honningbier (Apis mellifera ) har vist en bemærkelsesværdig plasticitet aldring med dronninger,, der har en gennemsnitlig levetid på 1 - 2 år, mens arbejdstagere har en gennemsnitlig levetid på 140 dage om vinteren og 15-38 dage om sommeren.

Ved bier på samme alder, og ved at manipulere dem i deres sociale roller i bikuben, kan denne undersøgelse observere, hvordan ophobning af lipofuscin kan være en proces, styret af andre faktorer, så bare øget kronologiske alder.

Dette illustreres i den kraftige effekt af disse sociale faktorer blandt honningbier, og med undersøgelser af funktionel scning, viser denne undersøgelse, at akkumuleringen af ​​lipofuscin er mere relateret til udbrud af degeneration, end bare at være en harmløs slid.

 

Læs mere – klik her

 

 

 

Radiobier

 

Ved hjælp af bl.a. bittesmå radiosendere er det i de seneste år blevet muligt at opnå mere viden om, hvordan de vilde blomsterbestøvende insekter som humlebier færdes i agerlandet. Denne viden er vigtig i bestræbelserne på at vende den alarmerende tilbagegang af vilde bestøvere.

 

Læs mere – klik her

 

 

 

Bier har brug for honningens naturlige lægemiddel

 

Honning er mere end en sød godbid for bier. Det viser sig, at den dosis honning bier spiser, har visse forbindelser med betydning på deres detox forsvar.

I stedet for at ”stole” på biers egen honning, som foder i løbet af vinteren, er det i dag kommercielt at honningbier ofte får sukker erstatninger og protein kosttilskud i stedet. De anvendte sukker kilder såsom high-fructose corn syrup kan dog ikke helt erstatte honningens gavnlige indhold. Nye tests finder, at der er forbindelser i honningen der udløser stigninger i aktivitet, i gener der er nødvendige til at afgifte/helbrede og til fremstilling antimikrobakterielle midler, rapportere forskere i Proceedings of National Academy of Sciences.

 

Læs mere – klik her

 

 

 

Bier uden højre antenne, kan ikke skelne ven fra fjende

 

Honningbier bruger primært deres højre antenne til at afgøre, om en anden bi er ven eller fjende. Det vidner om, at asymmetrien i deres hjerner fungerer mere som menneskehjernen end tidligere antaget.

 

Se video fra Science News, her til højre.

 

Læs mere - klik her

 

 

Shugart J.

Print edition: August 10, 2013; Vol.184 #3 (p. 12)

 

 

Mikrochips på bier afslører dræber-pesticid

 

Selvom insektgiften Thiamethoxam umiddelbart ikke slår bier ihjel, smadrer den deres stedsans, så de dør i vildmarken.

Læs mere - klik her

 

 

 

 

Nyt kursus for biavlere

 

For jer, der som biavleren, vil ud over begynderstadiet.

 

Har du som biavler et ønske om at lære mere og at få håndværket helt ind under huden? Så er ”Basiskursus i Biavl” lige noget for dig.

 

Læs mere - klik her

 

 

 

PhD forsvar i honningbiernes virus

 

Roy har undersøgt hvilken rolle virus spiller for bifamiliers helbred, dels ved at undersøge forekomst af virus i dronninger, dels ved at undersøge sammenhæng mellem varroa, varroabekæmpelse, virusudbredelse og bidød i danske bifamilier.

 

Foredrag og forsvar er offentligt, finder sted Torsdag den 29. november 2012 kl. 12.00 i Auditoriet, AU Flakkebjerg, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse. Afhandlingens titel er: Viral diseases in honey bees. Alle er velkommen.

Læs mere her.

 

 

 

Bøger: Lærebog i Biavl

I Danmark findes en god lærebog i biavl, denne kan du bl.a bruge som opslagsværk, når du har været på KABFs begynderkursus.

 

Eigil Holm

Lærebog i BIAVL

EIGIL HOLMS FORLAG www.eigilholm.dk

ISBN 87-89446-32-1

AUTORISERET AF DANMARKS BIAVLERFORENING

 

Bogen blev udgivet første gang i september 1983. Bogen blev straks en stor succes. Der manglede på dette tidspunkt en god lærebog. I 2009 blev bogen udgivet i en 4. udgave. 1. udgaven er på 248 sider med 162 tegninger og diagrammer samt 137 fotos.

 

Eigil Holm har i 1995 også udgivet bogen "Dronningeavl Arvelighedslære og Forædling af bier".

Film: More Than Honey

Men den bliver bestemt ikke ringere af, at have kærlighed til de små dyr. Som en lille pige i foreningen udtrykker det:

”De er små, de er søde og så har de pels”

 

Læs filmanmeldelsne, klik her

Korte små tips

Her kan du finde korte tips til biavl.

Har du selv tips, så send dem straks til WebMasteren.

 

DBF har fået en ny varroa side, varroa.dk. Her kan du finde en masse oplysninger og viden om varroa og behandlng af denne.

Se siden ved at trykke her

Nyt Basiskursus i Biavl

 

Noget for dig?

 

Føler du, at du som biavler har behov for mere viden om biavl for at komme ud over begynderstadiet og få håndværket helt ind under huden?

Så har du mulighed for at få det ønske opfyldt, da Dalum Landbrugsskole udbyder tredje runde af “Basiskursus i Biavl” her til efteråret.

Basiskursus i Biavl er delt i to. Del 1 holdes typisk forud for biavlssæsonen og del 2 efter sæsonen.

 

Vil du vide mere - hvornår bl.a. del 1 og del 2 afholdes, så læs mere på understående link:

 

 

Ondartet bipest

Opfordring:

 

Alle (uanset hvor i Københavnsområdet du har bier) opfordres til at se ens bifamilier efter for tegn på bipest

Undersøg alle yngeltavler i dine bifamilier for tegn på bipest. Hvad du skal se efter er beskrevet og illustreret på Nordsjællandske Bivenners hjemmeside:

http://nbv-biavl.dk/?Ondartet_bipest

Hjemmesiden beskriver kortfattet og illustrativt tegn på bipest.

 

Læs hele siden og studer begge billeder!

 

Den lille stadebille

 

Man har meldepligt, hvis man opdager den lille stadebille i sin bigård. Men hvad skal man kigge efter? Og hvilke skader gør den?

 

Klik her, og læs mere om stadebillen.

 

COPYRIGHT © ONEWEB 2012 | ALL RIGHTS RESERVED

KABF | TERMS & CONDITIONS