Historisk biavl

Vokstavlen - Københavns Amts Biavlerforenings (KABF's) Hjemmeside

Historisk biavl

Vores gamle æresmedlem Gunnar Thygesen studerer biavl og biernes betydning i historien. Han har fundet dokumenter, som er over 400 år gamle, som beskriver biavl. Bogtrykkekunsten var relativ ung på det tidspunkt, og det alene vidner om biavlens betydning førhen. Gunnar Thygesen har oversat de gamle tegn, så vi kan læse dem. Under dette arbejde har Gunnar Thygesen knyttet kontakt til - og fået hjælp af - kultursociolog Bjørn Andersen.

Læs endnu mere om biavl i historien på Bjørn Andersens hjemmeside.

 

Vi er stolte af at kunne præsentere Gunnar Thygesens dokumenter her:

 

En liden Tractat om BJER - En del af en kalender udgivet af Magister Niels Micklesøn Aalborg i 1634, som beskriver mange aspekter ved biavl.

 

Avisartikler fra 1779 - Bragt i Vokstavlen 1989-91

 

 

 

 

 

 

De gamle skrifter

 

Lars falk Petersen har fremsendt 2 gamle skrifter om biavl. Det er afskrifter af gamle bibøger, skrevet af hans hustrus svogers tipoldefar.

Hans egen svoger Hans Jørgen Mygind har siden hen lavet det store arbejde med at 'oversætte' de gamle skrifter, således de bliver læselige for os andre. Det er sjov og spændende læsning - find og læs dem her:

 

 

COPYRIGHT © ONEWEB 2012 | ALL RIGHTS RESERVED

KABF | TERMS & CONDITIONS