Kursus i biavl 2021

Undervisningsplan for Københavns Amts Biavlerforenings Kursus I Biavl 2021


På baggrund af udmeldingerne fra bla. sundhedsmyndighederne, i forbindelse med covid-19, er det usikkert hvornår man kan samles til fysisk undervisning her i foråret 2021. KABF prøver derfor at løse udfordringerne ved virtuel undervisning fsv gælder den teoretiske del af kurset. Det betyder bl.a. at kursets teoretiske del vil være kortet ned og tilpasset et virtuelt miljø suppleret med instruktive videofilm, men stadig over 4 aftner.


Kurset består af en teoretisk del og en praktisk del.


Den teoretiske del giver dig viden om biernes anatomi, biernes samfund, røgt og pleje og meget mere på det teoretiske plan, mens den praktiske del der følger efter består af undervisning i mindre grupper ude i en af 4 skolebigårde hvor vi har bierne, bistader og øvrigt materiel. Hvor man så at sige, får fingre i bierne og kan øve sig i at arbejde med dem.


Skolebigårdene ligger i og omkring København.


Der holdes åbent i skolebigårdene på forskellige ugedage. Således er det mandage i Hvidovre, tirsdage på KU-Science på Frederiksberg, onsdage i Ejby og torsdage på Amager. Alle dage enten kl. 17.00 eller kl. 18.00 (indledningsvist 4 hverdage i maj/juni måned). Derud over er der undervisning hen over sæsonen i forbindelse med honningfratagning, og slyngning, vedligeholdelse og forberedelse af materiel, forberedelse til vinteren m.v.


Under normale omstændigheder vil kursets teoretiske del afsluttes med udgangen af april og den praktiske del indledes i begyndelsen af maj. Vi håber med en lille forskydning af kurset at der er større chance for at vi kan samles i skolebigårdene – man bliver ikke biavler af at sidde bag en computerskærm eller med en bog. Der skal en praktisk undervisning til.


Det skal aftales på forhånd, hvilken bigård der passer dig bedst, alt efter hvor der er plads –  Det ervigtigt at få kursisterne fordelt på de 4 bigårde så alle får mulighed for at se noget – få praktisk øvelse og dermed optimal undervisning.


Den teoretiske del af undervisningen vil foregå via Zoom over 4 aftner. Tilmeldte kursister vil få tilsendt et link samt kode hertil.  Alle dage fra kl. 19:30 til 21:00:


 • Tirsdag den 20. april
  • Link til undervisning udsendes mandag d. 12. april
 • Tirsdag den 27. april
  • Link til undervisning udsendes onsdag d. 21. april
 • Tirsdag den 4. maj
  • Link til undervisning udsendes onsdag d. 28. april
 • Tirsdag den 11. maj
  • Link til undervisning udsendes onsdag d. 5. maj


Undervisere er Morten Westy og Birthe Samuelsen.Den praktiske del af undervisningen indledes umiddelbart herefter, dvs. uge 20, 21, 22 og 23.

Der er forskellige undervisere på i de forskellige lokale skolebigårde.


Kursusgebyret er 100 kr. (der betales sammen med kontingentet via biavl.dk) og inkluderer diverse undervisningsmaterialer. Endvidere er det en forudsætning at du melder dig ind i Danmarks Biavlerforening (DBF) og Københavns Amts Biavlerforening (KABF).

Er du medlem af Amager Biavlerforening giver det samme adgang til kurset som KABF-medlemmer har.


Kontingent til DBF er 710 kr. Kontingent til KABF er 80,- kr.

 

Tilmelding til kurset skal ske hurtigst muligt til Thomas Skall, e-mail: thomas@skall.dk – skriv gerne hvilken skolebigård du vil foretrække med henblik på den praktiske undervisning. Du får et pladsnummer og kan betale via Biavl.dk

Bemærk at vi har igen i år har en begrænsning på antallet af kursuspladser.

 

Hvis du er blandt de medlemmer der skulle have været på kurs i 2020 og i den forbindelse betalte de 100 kr. kursusgebyr, skal du ikke betale det igen. Vi skriver direkte til dig og du får et nyt pladsnummer til kurset i år. Du skal selvfølgelig også være medlem af foreningen i 2021 og have betalt kontingent.

 

Er du derimod allerede medlem af foreningen og kun skal betale kursusgebyr, kan du gøre det direkte til vores bankkonto, den finder du på vokstavlen.dk

 

Vi vil forsøge at holde jer opdaterede på vokstavlen.dk og i Facebookgruppen: Københavns Biavlerforening.

 

Vel mødt – i første omgang ved computeren.

KABF

Teori (kort)

Årtes gang i bigården

Læs PDF her


Sikker biavl - omhandlende bl.a. varroa og sygdombekæmpelse.

Læs PDF her


Honning - hvor kommer det fra...

Læs PDF her