Kursus i biavl 2022

Undervisningsplan for Københavns Amts Biavler-forenings begynderkursus i biavl 2022

 

Vi afholder igen i 2022 begynderkursus for vores medlemmer, men vi har foretaget et par ændringer i kursusplanen i forhold til tidligere år:

 

Som kursusdeltager skal du være medlem af Danmarks Biavlerforening og medlem af lokalforeningen, Københavns Amts Biavlerforening (evt. af Amager Biavlerforening).

 

Kurset strækker sig fra i år over hele sæsonen 2022. For at gennemføre kurset, skal du deltage i skolebigårdsaftenerne gennem hele sæsonen.

 

Kurset indledes med en teoretisk del i april, der så fra maj går over i den praktiske del.

Den teoretiske del giver dig viden om biernes anatomi, biernes samfund, røgt og pleje og meget mere på det teoretiske plan, mens den praktiske del - der følger efter - består af undervisning i mindre grupper ude i en af 4 skolebigårde, hvor vi har bierne, bistaderne og det øvrige materiel, her får man så at sige fingre i bierne og kan øve sig i at arbejde med dem, og senere dele erfaringer med erfarne biavlere.

Skolebigårdene ligger i og omkring København.

Den teoretiske del af undervisningen vil foregå, dels som fysisk undervisning på KU Science på Frederiksberg, dels som virtuel undervisning via Zoom. Tilmeldte kursister vil få tilsendt et link samt kode hertil.

 

 • Tirsdag den 5. april
  • Fysisk undervisning på KU Science, fra kl. 19:00 til 22:00

   

  • Tirsdag den 12. april
   • Virtuel undervisning fra kl. 19:00 til 20:30
   • Link til undervisning udsendes ca. en uge før

   

  • Tirsdag den 19. april
   • Virtuel undervisning fra kl. 19:00 til 20:30
   • Link til undervisning udsendes ca. en uge før

   

  • Tirsdag den 26. april
   • Fysisk undervisning på KU Science, fra kl. 19:00 til ca. 22:00


  Undervisere er Morten Westy og Birthe Samuelsen.  Den praktiske del af undervisningen indledes umiddelbart herefter, dvs. fra uge 18.

   

  Skolebigårdene drives forskelligt og undervisningen foregår derfor ikke efter den helt samme skabelon, men vil variere afhængigt af hvem der er underviser/bigårdleder.

   

  Skolebigårdene er åbne på forskellige ugedage:

   

  • Hvidovre (Hvidovre Biavlerforening), har åbent mandag aften på adressen:

  Byvej 98, 2650 Hvidovre - ca. 200 m vest for Byvej. (det er en lang indkørsel)

   

  • Landbohøjskolens skolebigård - eller KU Science som den reelt hedder, har åbent tirsdag aften.

  Indgang fra Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg. Bag det sidste drivhus ud mod Ågade.
   


  • Skolebigården i Ejby, har åbent onsdag aften på adressen:

  Mosetoften 35, 2600 Glostrup


  • Amager Biavlerforenings Skolebigård, har åbent torsdag aften og adressen er:

  Tømmerupvej 34, 2770 Kastrup

   

  Det skal aftales på forhånd, hvilken bigård, der passer bedst – både for dig og for os. Det er vigtigt for os alle får mulighed for at se noget – får praktisk øvelse og dermed optimal undervisning. Det er især vigtigt i de første 4 aftner af den praktiske del, hvor vi gør noget ekstra ud af skolebigrådsaftnerne og sætter ekstra resurser ind til at tage sig af nye biavlere, derfor tages der et vist forbehold for hvor du kan komme ind (især er bigården på Frederiksberg erfaringsmæssigt populær).

  De første praktikaftner indledes enten kl. 17.00 eller kl. 18.00. Fra juni vil mødetiden typisk være kl. 19.00. Du vil udover hen over sæsonen i forbindelse med honningfratagning, og slyngning, vedligeholdelse og forberedelse af materiel, forberedelse til vinteren m.v. kunne opleve at aktiviteterne foregår i weekenderne.

   

  Kursusgebyret er 100 kr. (der nemmest kan betales sammen med kontingentet via biavl.dk) og inkluderer diverse undervisningsmaterialer. Endvidere er det en forudsætning at du melder dig ind i Danmarks Biavlerforening (DBF) og Københavns Amts Biavlerforening (KABF).

  Er du medlem af Amager Biavlerforening giver det samme adgang til kurset som KABF-medlemmer har.

   

  Kontingent til DBF er 710 kr. Kontingent til KABF er 80,- kr.

   

  Tilmelding til kurset skal ske hurtigst muligt til Thomas Skall, e-mail: thomas@skall.dk – skriv gerne hvilken skolebigård du vil foretrække med henblik på den praktiske undervisning. Du får et pladsnummer retur og kan betale via Biavl.dk Bemærk at vi har igen i år har en begrænsning på antallet af kursuspladser.

   

  Er du derimod allerede medlem af foreningen og kun skal betale kursusgebyr, kan du gøre det direkte til vores bankkonto, den finder du på vokstavlen.dk

   

  Vi vil forsøge at holde jer opdaterede på vokstavlen.dk og i Facebookgruppen: Københavns Biavlerforening.

   

  Vel mødt!

  KABF


  Teori (kort)

  Årtes gang i bigården

  Læs PDF her


  Sikker biavl - omhandlende bl.a. varroa og sygdombekæmpelse.

  Læs PDF her


  Honning - hvor kommer det fra...

  Læs PDF her