Kursus i biavl


Kun for de kursister der er tilmeldt 2020

Kurset afholdes på SCIENCE - 11 Thorvaldsensvej 40 1958 Frederiksberg C

Lørdag og søndag kl. 12:00 til 17:00, i følgende lokale: CPSC 1

 

 •  Lørdag den 25. april kl. 12.00-17.00  CPSC 1 (ved hovedindgangen se evt. kort-oversigt)
 • Søndag den 26. april kl. 12.00-17.00  CPSC 1 (ved hovedindgangen se evt. kort-oversigt)


Nye biavlere indbydes til at deltage i KABFs kursus i biavl. Kurset afholdes normalt hvert år på samme tid af året. Nærmere oplysninger kommer her på siden nogle måneder før kursusstart.

Kurset starter med 4 teoriaftener på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet SCIENCE (Landbohøjskolen) på Frederiksberg.

 

 • Undervisere er Bitta Nielsen og Morten Westy

 

Herefter følger praktik i en af de 4 skolebigårde - beliggende og starter mandage i Hvidovre, tirsdage på KU-Life, onsdage i Ejby og torsdag på Amager alle dage enten kl. 17.00 eller kl. 18.00 (4 hverdage i maj/juni måned). Herefter  endelig en søndag med honningfratagning, slyngning og smagning. Dato aftales for honningfratagning og slyngning i bigården (den praktiske del af kurset) med underviserne.

Det skal aftales på forhånd, hvilken bigård der passer dig bedst/hvor der er plads.


Efter kurset er der mulighed for fortsat hjælp med at komme videre hver mandag, tirsdag og onsdag kl. 19 i skolebigårdene i Hvidovre, på KU-Life og i Ejby, hvor biavlere fra "Københavns Amt" mødes og får en snak om bierne. For AmagerBi er det torsdag kl. 17:30.

 

Kursusgebyr (der betales sammen med kontingentet) og inkluderer diverse undervisningsmaterialer. Endvidere er det en forudsætning at du melder dig ind i Danmarks Biavlerforening (DBF) og den ønskede lokalforeningen. Derved får du også hver måned Tidsskrift for Biavl.

For ægtefælle/registrerede partner er et fuldt medlemsskab samt et lokalmedlemskab tilstrækkeligt.

Kontingent for lokalforeningen Københavns Amts Biavlerforening er 80,- kr.

Kontingent for lokalforeningen Amager Biavlerforening er 75,- kr.


KABF

  • Gironummer: 602 1158
  • Regnr. 4424 kontonr. 0006021158


Amager Biavl Medlem + DBF (link)

  • AMBF MobilePay er: 15127
  • Bank 1981-4395276900

 

Det kan være en fordel at anskaffe "Lærebog i Biavl" af Eigil Holm, som eventuelt kan anskaffes sammen med begynderpakken, når man har fået startpakken med det første materiel fra DBF. På kurset gennemgås hvilket rammemål vi anbefaler her i København.

Tilmelding til kurset skal ske hurtigst muligt til Thomas Skall, e-mail: thomas@skall.dk

- da vi igen i år har en begrænsning på 75 deltagere.

 

Se evt. undermenuen Teori, hvor der findes kort læsestof om, hvad der gennemgås på kurset. 

________________________________________________________________________________

 

Kun for de kursister der er tilmeldt 2021

Kurset afholdes på SCIENCE i følgende lokaler (foreløbige datoer og lokaler!):

 • Lørdag den 24. april kl. 12.00-17.00  CPSC 1
 • Søndag den 25. april kl. 12.00-17.00  CPSC 1


ved hovedindgangen se evt. kort-oversigt

Teori (kort)

Årtes gang i bigården

Læs PDF her


Sikker biavl - omhandlende bl.a. varroa og sygdombekæmpelse.

Læs PDF her


Honning - hvor kommer det fra...

Læs PDF her

 

Begynderkursus i biavl 2021

Københavns Amts Biavlerforening forventer igen i 2021 at holde begynderkursus for sine medlemmer. Men hvor mange kursister der bliver plads til er endnu uafklaret.


Kurset i 2020 blev på grund af Covid-19’ hærgen desværre ikke til noget. Derfor har alle tilmeldte deltagere i 2020 fået tilsagn om plads på kurset i 2021. Af den årsag kan vi lige p.t. ikke etablere en venteliste. Du opfordres istedet til at holde øje med denne side, så du er klar når vi igen til efteråret åbner for tilmelding 2021.

Ved evt. spørgsmål kan du kontakte Thomas Skall:

COPYRIGHT © ONEWEB 2012   |   ALL RIGHTS RESERVED

KABF   |   TERMS & CONDITIONS