Kursus i biavl

Vokstavlen - Københavns Amts Biavlerforenings (KABF's) Hjemmeside

Grundet COVID-19 er begynderkursus udsat til 2021. Jer der er tilmeldt kursus 2020, er automatisk overført og tilmeldt 2021.

Begynderkursus i biavl 2021


- hvis du ønsker at høre om mulighederne for at komme på begynderkursus i 2021, kontakte da venligst Thomas Skall på: thomas@skall.dk

Kun for de kursister der er tilmeldt 2020

Kurset afholdes på SCIENCE - 11 Thorvaldsensvej 40 1958 Frederiksberg C

Lørdag og søndag kl. 12:00 til 17:00, i følgende lokale: CPSC 1

 

 •  Lørdag den 25. april kl. 12.00-17.00  CPSC 1 (ved hovedindgangen se evt. kort-oversigt)
 • Søndag den 26. april kl. 12.00-17.00  CPSC 1 (ved hovedindgangen se evt. kort-oversigt)


Nye biavlere indbydes til at deltage i KABFs kursus i biavl. Kurset afholdes normalt hvert år på samme tid af året. Nærmere oplysninger kommer her på siden nogle måneder før kursusstart.

Kurset starter med 4 teoriaftener på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet SCIENCE (Landbohøjskolen) på Frederiksberg.

 

 • Undervisere er Bitta Nielsen og Morten Westy

 

Herefter følger praktik i en af de 4 skolebigårde - beliggende og starter mandage i Hvidovre, tirsdage på KU-Life, onsdage i Ejby og torsdag på Amager alle dage enten kl. 17.00 eller kl. 18.00 (4 hverdage i maj/juni måned). Herefter  endelig en søndag med honningfratagning, slyngning og smagning. Dato aftales for honningfratagning og slyngning i bigården (den praktiske del af kurset) med underviserne.

Det skal aftales på forhånd, hvilken bigård der passer dig bedst/hvor der er plads.


Efter kurset er der mulighed for fortsat hjælp med at komme videre hver mandag, tirsdag og onsdag kl. 19 i skolebigårdene i Hvidovre, på KU-Life og i Ejby, hvor biavlere fra "Københavns Amt" mødes og får en snak om bierne. For AmagerBi er det torsdag kl. 17:30.

 

Kursusgebyr (der betales sammen med kontingentet) og inkluderer diverse undervisningsmaterialer. Endvidere er det en forudsætning at du melder dig ind i Danmarks Biavlerforening (DBF) og den ønskede lokalforeningen. Derved får du også hver måned Tidsskrift for Biavl.

For ægtefælle/registrerede partner er et fuldt medlemsskab samt et lokalmedlemskab tilstrækkeligt.

Kontingent for lokalforeningen Københavns Amts Biavlerforening er 80,- kr.

Kontingent for lokalforeningen Amager Biavlerforening er 75,- kr.


KABF

  • Gironummer: 602 1158
  • Regnr. 4424 kontonr. 0006021158


Amager Biavl Medlem + DBF (link)

  • AMBF MobilePay er: 15127
  • Bank 1981-4395276900

 

Det kan være en fordel at anskaffe "Lærebog i Biavl" af Eigil Holm, som eventuelt kan anskaffes sammen med begynderpakken, når man har fået startpakken med det første materiel fra DBF. På kurset gennemgås hvilket rammemål vi anbefaler her i København.

Tilmelding til kurset skal ske hurtigst muligt til Thomas Skall, e-mail: thomas@skall.dk

- da vi igen i år har en begrænsning på 75 deltagere.

 

Se evt. undermenuen Teori, hvor der findes kort læsestof om, hvad der gennemgås på kurset. 

________________________________________________________________________________

 

Kun for de kursister der er tilmeldt 2021

Kurset afholdes på SCIENCE i følgende lokaler (foreløbige datoer og lokaler!):

 • Lørdag den 24. april kl. 12.00-17.00  CPSC 1
 • Søndag den 25. april kl. 12.00-17.00  CPSC 1


ved hovedindgangen se evt. kort-oversigt

Teori (kort)

Årtes gang i bigården

Læs PDF her


Sikker biavl - omhandlende bl.a. varroa og sygdombekæmpelse.

Læs PDF her


Honning - hvor kommer det fra...

Læs PDF her

 

COPYRIGHT © ONEWEB 2012   |   ALL RIGHTS RESERVED

KABF   |   TERMS & CONDITIONS