Kontakter og Sværmhentere

Vokstavlen - Københavns Amts Biavlerforenings (KABF's) Hjemmeside

Mødeadresser

KABFs Skolebigård Kbh.:

Landbohøjskolen, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C (Bag sidste drivhus mod Åboulevarden)


Hvidovre Biavlerforenings Skolebigård:

Byvej 98, (ca. 200 m vest for Byvej) 2650 Hvidovre


KABFs Skolebigård Ejby:

Mosetoften 35, 2600 GlostrupMødelokale KABF ("vintermøder"):

Landbohøjskolen, Auditorium A 2-84.-11, Thorvaldsensvej 40, 1871 FrederiksbergHvidovre Biavlerforening (HBiF)

Formand:


Ammi Stein Pedersen

Risbjerggaards Alle 55

2650 Hvidovre


Tlf.: 3677 4677

Slynge - Gratis udlån (KUN for medlemmer)

Gratis udlån af honningpresse og 3-solds slynge:


Hvidovre Biavlerforening,

Risbjerggaards Alle 55

2650 Hvidovre

Tlf.: 3677 4677


Gratis udlån af 4-solds slynge:

Peder Riis Hedegaard

Bispebjerg Park Allé 25,

2400 København NV

Tlf.: 3583 5496 / Mobil 2280 2306

E-mail: peder@riis-hedegaard.dk    Tlf. 3583 5496 / Mobil 2280 2306


 

Mostpresse og frugtkværn (KUN for medlemmer)

November 2009

På generalforsamlingen blev det vedtaget, at foreningen skulle anskaffe en frugtpresse og frugtdeler, og det er nu blevet indkøbt og kan lånes af foreningens medlemmer. Alt, hvad det kræver, er en bunke æbler og noget emballage/balloner til mosten samt en god håndfuld godt humør og gåpåmod. Anvisninger på fremgangsmåde fremgår dels af de med udstyret følgende brugsanvisninger dels af www.hjemmemosteri.dk.


Udstyret står hos Poul Erik, som administrerer udlånene. Man skal henvende sig til Poul Erik - gerne i god tid. Han fører en udlåneliste, og lånere låner efter tur efter "først-til-mølle"-princippet. Lånetiden er maksimalt tre hverdage eller en weekend fra fredag aften til søndag aften.


Udstyret skal afhentes personligt, medmindre andet er aftalt. Overlades udstyret til en ny låner uden aflevering til hjemmebasen på Mosebuen 36, skal accept indhentes hos Poul Erik inden overladelsen.


Presse og kværn har kapacitet til, at flere presseønskende kan slå sig sammen, hvilket lykkeligvis ofte fører til et socialt og saftmæssigt givtigt samarbejde og sammenskudsgilde.


Poul Erik har testet udstyret og giver følgende gode råd:

Hav alt parat, inden I går igang. Hav al den frugt ved hånden, som I kan skaffe - i trillebørvis, kværnens og pressens kapaciteter er store. Og hav rengjort tilstrækkelig emballage til mostopbevaring samt masser af spande klar. Og især vil jeg nævne, at der næsten ikke kan skaffes hænder nok. Der er sagtens arbejde til minimum fire personer, gerne også børn:

Vask, kværning, pakning, presning, aftapning, løbende oprydning.

At stille udstyret op samt rengøringen i den anden ende tager også tid.

Arbejd udendørs, gerne med pressen under halvtag. Processen er fornøjelig, og intet kan måle sig med nypresset most - udover honning, naturligvis!


Kontaktoplysninger:

Poul Erik Andersen

Mosebuen 36

2820 Gentofte

Telefon: 61683936 eller 39698558


Sværmhentere

Følgende liste er over dem der har budt sig til at hjælpe med at fjerne bisværme. At der er tale om bisværme og ikke hvepse eller andre skadedyr bør understreges, hvis adresserne gives videre. Der er firmaer der tager sig af den slags opgaver, så dem vil vi ikke gå i bedene.


På hjemmesiden www.biavl.dk findes også en liste, hvor du måske kan finde en biavler i det ønskede område.


Poul Erik Andersen

Mosebuen 36

Vangede

2820 Gentoft

Morten Westy

Grønagervej 66

2300 København S.

Mobi.: 4017 9909

Jens Hee Lindhardt

Carl Danfeldts Alle 14

2610 Rødovre

Tlf. 4494 5941 / Mobi. 258 53741

Lars Mollerup-Degn

Tyborøn Alle 87, 1.

2720 Vanløse

Tlf. 3871 0378 / Mobi. 2014 0378

Hans Bo Larsen

Storkebakken 28

2400 København NV

Tlf. 3828 1331

Henning Willads Petersen

Normasvej 25

2000 Frederiksberg

Tlf. 3645 5717

Søren Espersen

Stenstykkevej 34

2650 Hvidovre

Tlf. 3678 3028 / Mo. 2735 7112

Ole Iversen

Einarsvej 16

2800 Kgs. Lyngby

Tlf: 28275808 / 31341400

Tapani Ranta

Mosevangen 5

2860 Søborg

Tlf. 4250 7203

Henning Nygaard

Frederikssundsvej 123 d 7

2700 Brønshøj

Tlf. 2330 4017

Rasmus Offersen

Dronning Olgas Vej 22, 2.

2000 Frederiksberg

Tlf. 7220 2762

William Dalby Brown

Højtoftevej 12

2860 Søborg

Tlf. 3123 9874

Mogens Grundahl Hansen

Bispebjerg 5

2400 NV

Tlf. 6166 0315

Bestyrelsen


Formand:

Thomas Skall

Støvnæs Allé 50

2400 København NV

Tlf.: 2612 2502

Mail: thomas@skall.dk


Næstformand:

Poul Erik Andersen

Mosebunen 36

2820 Gentofte

Tlf: 3969 8558

Mail: frydhs@email.dk


Kasser:

Niels Bülov Max

Slusevej 47

2300 København S

Tlf: 3029 4085

Mail: niels.b.max@gmail.com


Sekretær:

Kristin Marie Lassen

Kongshvilebakken 30

DK-2800 Lyngby

Mobil: 6199 8351

E-mail: kristin_lassen@yahoo.dk

Skype: KristinMarieLassen


Bestyrelsesmedlem:

Egon Lund Christensen,

Tagensvej 252, 2. th

2400 København NV

Tlf: 2081 4714

Mail: egon.lund.chr@gmail.com


Suppleant:

Ole Iversen

Einarsvej 16

2800 Kgs. Lyngby

Tlf.: 31 34 14 00

E-mail: oi@znapit.com


Redaktør :

Ulla Fogt

Skinderskovvej 59

2730 Herlev

Tlf.: 2177 2171

ulla.fogt@gmail.com


WebMaster:

Morten Beyer Westy

Grønagervej 66

2300 København S

Tlf.: 4017 9909

mortenwesty@gmail.com

Indbetaling til KABF

Gironummer: 602 11 58


Bankoverførsel:

Regnr.: 4424, kontonr.: 0006 0211 58

COPYRIGHT © ONEWEB 2012   |   ALL RIGHTS RESERVED

KABF   |   TERMS & CONDITIONS