Generalforsamling 2006

Referat af KABFs generalforsamling 20.9.2006 kl.19.30

Sted:Cafeen, Hvidovre Medborgerhus

Generalforsamlingen blev afholdt 20.9.2006 med deltagelse af 22 medlemmer i Hvidovre medborgerhus. Leif Enghoff blev valgt til dirigent. Leif konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iflg. vedtægterne.

Herefter fremlage Henning beretningen for året 2006, som blev godkendt.

Henning Egaa ønskede oplyst hvilke tiltag man kunne gøre for at stoppe det faldende medlemstal. Henning Willads oplyste at vi fx. ved deltagelse i Valby-dagene uddelte brochurer om biavl. Henning Egaa foreslog, at man kunne sætte en video op, som kunne vise lidt om bier. Tapani Ranta forslog, at man efter begynderkurserne fulgte op hos kursisterne om, hvordan det gik med deres biavl.

Marianne Christensen og Svend Rister efterlyste tiltag til markedsføring. Henning W oplyste, at vi p.t. arbejder med at få en f.eks. Claus Meyer til at fortælle om honning i madlavning. En dato for et vinterforedrag er dog ikke fastsat endnu.

Det uddelte Regnskab for 2006 viste et overskud på 622,88 kr. Regnskabet blev godkendt.

Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen, hvorfor man gik over til valg til bestyrelsen samt til revisor og revisorsuppleant. Alle opstillede blev genvalgt.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Så var der kaffe og hjemmebagte boller og en masse snak om bier.

Svend Jacobsen