Arrangementer


Vinterarrangementer


KABF afholder en række spændende vinterarrangementer på tirsdage, i vores sædvanlige lokale på KU Science/LIFE (Landbohøjskolen) - disse møder er åbne for alle.


Yderdøren er åben fra kl. 19:00 og låses kl. 19:30, så kom i god tid. Der kan købes parkering via. EuroPark.


Møderne finder sted på:


KU SCIENCE

Thorvaldsensvej 40

1971 Frederiksberg C
Møderække:


* 5. december 2023, kl.19:30:  Julemøde


Vi afholder vores traditionelle julemøde, hvor vi smager på honning og i det hele taget har en hyggelig aften i hinandens selskab. Medbring et glas af din bedste honning fra den forgangne sæson og få smagen bedømt af dine kollegaer ud i biavlen. Vi smager i kategorierne fast og flydende. Medbring gerne kaffe og kage til pausen. I år vil Annette og Tom fortælle lidt om deres erfaringer med flow hive i deres have på Frederiksberg – og mon ikke også vi får lov til at smage flow-hive-honning?* 16. januar 2024, kl.19:30: om Apimondia 2025


Sekretariatsleder i Danmarks Biavlerforening, Rune Havgaard Sørensen vil fortælle om Apimondia og vi kan tale om, hvad vi kan gøre i Københavns Amts Biavlerforening i den anledning, så vi kan være med til at gøre det til alletiders ”bigivenhed” for os selv og alle de mange gæster, der kommer til København i september 2025.* 20. februar 2024, kl.19:30: Honning in maden


Katrine Klinken vil lave en honningsmagning og fortælle om brug af honning i maden mm. Katrine er passioneret madformidler og kok. Hun har skrevet mange kogebøger og er medforfatter på bl.a. Politikens rejsebog "Turen går til Japan". Hun havde indtil i sommer honningbutikken i Jægersborggade. > Læs mere her om Katrine Klinken* 19. marts 2024, kl.19:30: Varroabekæmpelse uden brug af kemi


Annette Bruun Jensen og Per Kryger drøfter varroabekæmpelse uden brug af kemi.


Annette Bruun Jensen, København Universitet og Per Kryger Aarhus Universitet, arbejder sammen om tre projekter: ”Bedre Overvågning for Bisundhed” hvor biavlere kan indsende bi og yngelprøver, som undersøges forekomst af 22 skadegørere, ”Bedre Biavlspraksis” hvor metoder til bekæmpelse af varroa uden kemi, afprøves med hjælp fra danske biavlere og ”Bedre dronninger” hvor målet er at fremavle bier der har varroaresistens.

Det overordnede formål med de tre projekter er at minimere biavlernes brug af bekæmpelsesmidler.


Hvis du ønsker at bidrage til disse forskningsaktiviteter med prøver eller data, kan du finde tilmeldingsinformation online her

Læs mere om de tre projekter og tilmeldingsinformation her:

> www.biforskning.dk - Offentlig bisygdomsbekæmpelse

> 2023-2026 Biavlsprojekter på agro.au.dk - Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet)Skolebigårde


KABF har en skolebigård i Landbohøjskolens have på Frederiksberg (KU Science). Det er Danmarks ældste skolebigård. Der er ca. 5 til 8 bifamilier alle med dronninger på trug- og opstablingsstader.

Begyndere har her mulighed for at følge biavl/drift gennem hele sæsonen, og få de tips og trics man ikke kan læse i bøgerne. I sæsonen mødes medlemmerne i skolebigården tirsdage kl.19:00 og af og til er der "åbent hus arrangementer".


Se Møder i KABF ("X" i kalenderen) nederest på siden

Mødedatoer i skolebigårdene:

KU SCIENCE /EJBY /AMAGER /HBiF

Skolebigården på KU SCIENCE


Søndag d. 20/8 kl. 11.30 Varroabehandling (myresyre) efter undervisning i bisygdomme.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Søndag d. 26/11 kl. 10.00  Varroabehandling (oxalsyre) og udlevering af oxalsyre.

   Medlemmer kan få udleveret oxalsyre til deres bifamilier (max. 10).

 

   Bestil senest søndag 19. november.

  Bestil gerne samtidig med fodring af familierne - så glemmer du    det ikke!

  Send en mail med navn og antal familier til: oxalsyre.life@gmail.com
Skolebigården i Ejby-------------------------------------------------------------------------------------------------

                                           

Lørdag d. 25/11 kl. 10.00   Varroabehandling (oxalsyre) og udlevering af oxalsyre.

   Medlemmer kan få udleveret oxalsyre til deres bifamilier (max. 10).

 

   Bestil senest søndag 19. november.

   Bestil gerne samtidig med fodring af familierne - så glemmer du det ikke!

   Send en mail med navn og antal familier til: oxalsyre.ejby@gmail.com

Amager Bigård (AMBF)


Aktiviteter aftales løbende på (praktik)møderne

Se evt.: www.amagerbi.dkHvidovre Biavlerforening (HBiF)

Aktiviteter aftales løbende på (praktik)møderne i maj

Kort og rutebeskrivelse

KABFs Skolebigård Kbh.:

Bag sidste drivhus mod Åboulevarden, bag KU Science, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C

Indgang ved Rolighedsvej 23

- gå ned langs drivhusene ifølge skitsen. Der er åbent hver tirsdag kl. 19 i sommerhalvåret. Der er ikke adgang fra Åboulevarden.

Hvidovre Biavlerforenings Skolebigård:

Byvej 98, (ca. 200 m vest for Byvej) 2650 Hvidovre


KABF's Skolebigård Ejby:

Mosetoften 35, 2600 Glostrup


Amager Skolebigård:

Tømmerupvej 34, 2700 Kastrup

Facebook siden
Mødelokale KABF:

Landbohøjskolen, Auditorium A2-70.02, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg


Ordinær General Forsamling


Indkaldelse til KABF’s ordinære generalforsamling 2023


Tirsdag den 26. september 2023, kl. 19.30 afholdes den ordinære generalforsamling i Caféen, Hvidovre Medborgerhus, Hvidovrevej 280, 2650 Hvidovre.


Dagsorden:

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Morten Westy som dirigent.

2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag

5. Valg til bestyrelse:

  • Bestyrelsesmedlem for 2 år (Egon Christiansen, modtager genvalg).

  • Bestyrelsesmedlem for 2 år (Poul Erik Andersen, modtager genvalg).

  • Bestyrelsesmedlem for 2 år (Kristian Bang Andersen, modtager genvalg).

  • Suppleant for 1 år. (Ole Samuelsen, modtager ikke genvalg).

6. Valg af revisor og en revisorsuppleant. (Leif Stark og Morten Westy, modtager begge genvalg).

7. Eventuelt.


Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden Thomas Skall, Philip de Langes Allé 7A, st. tv. 1435 København K, e-mail: thomas@skall.dk , i hænde senest onsdag d. 13. september 2023.