Kontakter og Sværmhentere

Mødeadresser

KABFs Skolebigård Kbh.:

Landbohøjskolen, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C (Bag sidste drivhus mod Åboulevarden)


Hvidovre Biavlerforenings Skolebigård:

Byvej 98, (ca. 200 m vest for Byvej) 2650 Hvidovre


KABFs Skolebigård Ejby:

Mosetoften 35, 2600 GlostrupMødelokale KABF ("vintermøder"):

Landbohøjskolen, Auditorium A 2-84.-11, Thorvaldsensvej 40, 1871 FrederiksbergHvidovre Biavlerforening (HBiF)

Formand:

Ammi Stein Pedersen

Risbjerggaards Alle 55

2650 Hvidovre


Tlf.: 3677 4677

Slynge - Gratis udlån (KUN for medlemmer)

Gratis udlån af honningpresse og 3-solds slynge:


Hvidovre Biavlerforening,

Risbjerggaards Alle 55

2650 Hvidovre

Tlf.: 3677 4677


Gratis udlån af 4-solds slynge:

Peder Riis Hedegaard

Bispebjerg Park Allé 25,

2400 København NV

Tlf.: 3583 5496 / Mobil 2280 2306

E-mail: peder@riis-hedegaard.dk    Tlf. 3583 5496 / Mobil 2280 2306


 

Mostpresse og frugtkværn (KUN for medlemmer)

November 2009

På generalforsamlingen blev det vedtaget, at foreningen skulle anskaffe en frugtpresse og frugtdeler, og det er nu blevet indkøbt og kan lånes af foreningens medlemmer. Alt, hvad det kræver, er en bunke æbler og noget emballage/balloner til mosten samt en god håndfuld godt humør og gåpåmod. Anvisninger på fremgangsmåde fremgår dels af de med udstyret følgende brugsanvisninger dels af www.hjemmemosteri.dk.


Udstyret står hos Poul Erik, som administrerer udlånene. Man skal henvende sig til Poul Erik - gerne i god tid. Han fører en udlåneliste, og lånere låner efter tur efter "først-til-mølle"-princippet. Lånetiden er maksimalt tre hverdage eller en weekend fra fredag aften til søndag aften.


Udstyret skal afhentes personligt, medmindre andet er aftalt. Overlades udstyret til en ny låner uden aflevering til hjemmebasen på Mosebuen 36, skal accept indhentes hos Poul Erik inden overladelsen.


Presse og kværn har kapacitet til, at flere presseønskende kan slå sig sammen, hvilket lykkeligvis ofte fører til et socialt og saftmæssigt givtigt samarbejde og sammenskudsgilde.


Poul Erik har testet udstyret og giver følgende gode råd:

Hav alt parat, inden I går igang. Hav al den frugt ved hånden, som I kan skaffe - i trillebørvis, kværnens og pressens kapaciteter er store. Og hav rengjort tilstrækkelig emballage til mostopbevaring samt masser af spande klar. Og især vil jeg nævne, at der næsten ikke kan skaffes hænder nok. Der er sagtens arbejde til minimum fire personer, gerne også børn:

Vask, kværning, pakning, presning, aftapning, løbende oprydning.

At stille udstyret op samt rengøringen i den anden ende tager også tid.

Arbejd udendørs, gerne med pressen under halvtag. Processen er fornøjelig, og intet kan måle sig med nypresset most - udover honning, naturligvis!


Kontaktoplysninger:

Poul Erik Andersen

Mosebuen 36

2820 Gentofte

Telefon: 61683936 eller 39698558


Sværmhentere

Dansk biavlerforening vedligeholder vedligeholder en national liste over sværmhentere. Du kan finde listen her.


Er det et hvepsebo, du generes af, kan du på listen også finde de biavlere, som tager ud og fjerner den slags. Du skal påregne, at der tages betaling for fjernelse af hvepseboer. Hør om pris, når du kontakter biavleren.

Bemærk, at listen står i postnummerorden, det gør det let at finde den biavler, der bor nærmest.


 Bikyndige synsmænd

Bestyrelsen


Formand:

Thomas Skall

Philip de Langes Allé 7A st. tv.

1435 København K

Tlf.: 2612 2502

Mail: thomas@skall.dk


Næstformand:

Egon Lund Christensen,

Tagensvej 252, 2. th

2400 København NV

Tlf: 2081 4714

Mail: egon.lund.chr@gmail.com


Kasser:

Rikke Højer Pedersen

Præstebakken 15

2610 Rødovre

Tlf: 2127 8131

Mail: rikke.hoejer.pedersen@gmail.com


Sekretær:

Kristian Bang Andersen

Abildvænget 11

2750 Ballerup

Tlf. 3079 4937

E-mail: kristian.bang.andersen@gmail.com


Bestyrelsesmedlem:

Poul Erik Andersen

Mosebuen 36, Vangede

2820 Gentofte

Tlf: 6168 3936

Mail: pea@enghaver.dk


Bestyrelsesmedlem:

Nathalie B. Jensen

Skovshovedvej

2920 Charlottenlund

Tlf. 2167 1017

E-Mail: buzzy.abeia@gmail.com


Indbetaling til KABF


Bankkonto: Danske Bank

Regnr.: 4424, kontonr.: 0006 0211 58

Hvis man skal have flyttet bistader og tavlemateriel fra en bigård til en anden, skal bierne og materiellet synes, og flytningen skal registreres i CBR (flytteattest). Er du ikke selv uddannet som kyndig biavler, skal du have en kyndig biavler til at syne bierne og udarbejde flytteattesten.


Nedenstående finder du nogle af de kyndige biavlere, vi har blandet medlemmer i foreningen.


Kyndige biavlere:
Anne Mette Andresen,             Cathrine Boothsvej 87, 2650 Hvidovre.           Tlf. 23 49 98 76
Henning Willads Petersen,       Normasvej 25, 2000 Frederiksberg.                Tlf. 41 39 30 52
Morten Westy,                        Grønagervej 66, 2300 København S.               Tlf. 40 17 99 09
Ole Iversen,                           Einarsvej 16, 2800 Kgs. Lyngby.                     Tlf. 31 34 14 00
Villy Bæk Iversen,                  Udbyvej 2 A, 2740 Skovlunde                         Tlf. 22 74 73 45


Du kan i øvrigt finde kyndige biavlere på https://www.biavl.dk under fanen for medlemmer,
vidensbank og regler for salg – og flytning.


Bisygdomsinspektører:
Ved mistanke om ondartet bipest, stenyngel, stadebille, trakémide eller Tropilaelaps-mide i
bigården eller anden mands bier, skal man straks henvende sig til nærmeste bisygdomsinspektør.
Den nærmeste bisygdomsinspektør finder du ved at bruge oversigtskortet i den Centrale
Bigårdsregister https://cbr.pdir.dk.