Kursus i biavl


Begynderkursus i Biavl


Undervisningsplan 2024

Københavns Amts Biavlerforening

(2024 Tilmelding er lukket)

 


Vi afholder igen i 2024 begynderkursus for nye kommende medlemmer af vores lokalforening, Københavns Amts Biavlerforening.


Som kursusdeltager skal du udover at være medlem af Danmarks Biavlerforening og medlem af lokalforeningen, Københavns Amts Biavlerforening (evt. af Amager Biavlerforening) også være medlem af Danmarks Biavlerforening.


Kurset strækker sig over hele sæsonen 2024, og for at gennemføre kurset, skal du deltage i skolebigårdsaftenerne gennem hele sæsonen.


Kurset indledes med en teoretisk del i april, der derefter går over i den praktiske del fra maj.Teoretisk Undervisning


Den teoretiske del giver dig viden om biernes anatomi, biernes samfund, drift og pleje samt meget mere på det teoretiske plan. Undervisere er Morten Westy og Birthe Samuelsen.


Den teoretiske undervisning foregår dels som fysisk undervisning på KU Science (Landbohøjskolen) på Frederiksberg og dels som virtuel undervisning via Zoom.

Tilmeldte kursister vil modtage et link samt en kode til undervisningen.


1. Tirsdag den 09. april 2024

  • Fysisk undervisning fra kl. 19:00 til 22:00.
  • Adresse: KU Science, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg

 

2. Tirsdag den 16. april 2024

  • Virtuel undervisning fra kl. 19:00 til 20:30.
  • Link til undervisning udsendes ca. en uge før.

 

3. Tirsdag den 23. april 2024

  • Virtuel undervisning fra kl. 19:00 til 20:30.
  • Link til undervisning udsendes ca. en uge før.


  •  

4. Tirsdag den 30. april 2024

  • Fysisk undervisning fra kl. 19:00 til 22:00.
  • Adresse: KU Science, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg

 
  Praktisk Undervisning i skolebigård


  Den praktiske del af undervisningen indledes umiddelbart herefter i de enkelte skolebigårde.


  Den består af undervisning i mindre grupper ude i en af 4 skolebigårde, hvor vi har bierne, bistaderne og det øvrige materiel. Her får du mulighed for at arbejde med bierne, øve dig og senere dele erfaringer med erfarne biavlere.

  Vi slutter i august med praktisk undervisning i honning fragtning, indvintring og sygdomsbekæmpelse (varroa bekæmpelse).


  Skolebigårdene ligger i og omkring København. Skolebigårdene drives forskelligt, så undervisningen vil variere afhængigt af underviseren og bigårdlederen.


  Det skal aftales på forhånd, hvilken bigård der passer bedst – både for dig og for os. Det er vigtigt, at alle får mulighed for at deltage og få praktisk øvelse og dermed optimal undervisning. Især i de første 4 aftener af den praktiske del, hvor vi lægger ekstra ressourcer ind for at tage os af nye biavlere. Derfor tages der et vist forbehold for, hvor du kan deltage (især er bigården på Frederiksberg erfaringsmæssigt populær).


  De første 4 praktikaftener indledes enten kl. 17:00 eller kl. 18:00. Derefter vil mødetiden typisk være kl. 19:00.


  Over sæsonen kan du også deltage i honningfratagning, slyngning, vedligeholdelse og forberedelse af materiel, samt forberedelse til vinteren m.v. Disse aktiviteter vil typisk foregå i weekenderne.

   

  Skolebigårdene er åbne på forskellige ugedage:

   

  • Hvidovre skolebigård (Hvidovre Biavlerforening), har åbent mandag aften på adressen:

  Byvej 98, 2650 Hvidovre - ca. 200 m vest for Byvej. (det er en lang indkørsel)

   

  • KU Science skolebigård (Landbohøjskolens) har åbent tirsdag aften på adressen:

  Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg, bag det sidste drivhus ud mod Ågade.
   


  • Ejby skolebigården har åbent onsdag aften på adressen:

  Mosetoften 35, 2600 Glostrup


  • Amager skolebigård (Amager Biavlerforening), har åbent torsdag aften på adressen:

  Tømmerupvej 34, 2770 Kastrup

   

   

  Vi vil forsøge at holde jer opdaterede her på vokstavlen.dk og i Facebook Privatgruppen: Københavns Biavlerforening.

   

  Vel mødt!

  KABF


  Tilmelding

  Kursus for nyt medlem


  Den nemmeste måde at tilmelde sig på, er via Danmarks Biavlerforenings hjemmeside - biavl.dk.


  Tilmedlingen inkluderer kursusgebyr, medlemskab i både Danmarks Biavlerforening (DBF) og Københavns Biavlerforening (KABF).


  > Helårs medlemskab inkl. kursus: Københavns Amts Biavlerforening


  Kursus for KABF-medlem


  Er du allerede medlem af foreningen og kun skal betale kursusgebyr, kan du gøre det direkte til vores bankkonto.

  Det gør du ved at indbetale kursusgebyret ved bankoverførsel på 

  Reg. 4424, kontonummer 0006021158, og angive dit navn og medlemsnummer.


  Medlem Kursus Gebyr for 2024: 100 kr.
  Kursus for Amager Biavlerf.-medlem


  Er du medlem af Amager Biavlerforening giver det samme adgang til kurset som KABF-medlemmer har.