Det sker i bigården

Hvad sker der i bigården?

Oversigt over arbejdsprocesserne i bigården i løbet af året.

Kom og vær med, når det sker i foreningens bigårde!


Det er altid hyggeligt at møde andre passionerede biavlere, erfarne som nye, og at dele alle mulige gode råd og tips.


Vi vil være meget glade for din hjælp til at varetage løbende opgaver hen over året:

 • Eftersyn af familierne, Honning høst
 • Rensning af materiel, Lodning af tavler...
 • Græsslåning og vedligeholdelse af grønne områder, Oprydning, vedligeholdelse af hus og bistader


Der er også valgt arbejdsdage i foreningens bigårde. En weekend i april og en anden i november er planlagt.


Alle KABF medlemmer er velkomne.

FEBRUAR

Tidligt forårstjek


Vi tjekker om bierne har foder nok.

Vi sørger for at bierne kan komme ud og flyve.


Mange bier dør i løbet af vinteren og falder ned på bunden. I opstablingsstader renser vi bunden for døde bier. Det gøres senere i trugstader når det er varmere.


Ejby: Lørdag 24.02.2024


Frederiksberg: Søndag 25.02.2024

MARTS

Forårstjek


Vi tjekker om bierne har foder nok.


Mange bier dør i løbet af vinteren og falder ned på bunden.

I trugstaderne renser vi bunden for døde bier og renser dækbrædder, hvis vejret tillader det. 


Ejby: Lørdag 16.03.2024


Frederiksberg: Søndag 17.03.2024

APRIL

Første udvidelse (hvis vejret tillader det)


Hvis det er varmt nok, kan dronningen være begyndt at lægge æg og familien skal bruge mere plads.

 

I trugstaderne og opstablingstaderne tilsættes der kunsttavler, så der er plads på tavlerne til at familien kan vokse. 

Ejby: Lørdag 27.04.2024


Frederiksberg: Søndag 28.04.2024

MAJ

Bi-sæsonen starter i maj og der udføres noget arbejde hver uge i bigården

Observationsrutine og hvordan fører man bistade journalen?


Første aftenmøde i bigården kl.19.00 for alle medlemmer. 


Instruktører varetager praktisk kursus i bigården i hele maj måned for nye biavlere forud for medlemsmøde.


Dronetavler sættes i familierne.

Eftersyn af familierne.

Monitorering af dronetavler ifølge den sikre metode.

Frederiksberg: Tirsdage 07, 14, 21, 28 maj 2024


Ejby: Onsdage 08, 15, 22, 29 maj 2024

MAJ Fokus på: Udvidelse & behandling af gamle yngeltavler


Eftersyn af familierne. 

Monitorering af dronetavler ifølge den sikre metode.

De gamle yngeltavler fra sidste år rykkes op i honningmagasinet, derved forberedes det nye vinterleje.


Instruktører varetager kursus for nye biavlere forud for medlemsmøde. 


Frederiksberg: Tirsdag 14.05.2024


Ejby: Onsdag 15.05.2024

MAJ Fokus på: Sværmning


Der fortælles om forskellige metoder til at undgå sværmning og de mekanismer, der kan sætte bierne i sværmtilstand.


Eigil Holm:”Lærebog i BIAVL” (4. udgave)

- Hvorfor sværmning sker:  s. 57 spalte 1, s. 172 spalte 2.

- Undgå sværmning : s. 172, spalte 2, s. 173, spalte 1.


Eftersyn af familierne.

Monitorering af dronetavler ifølge den sikre metode.

Frederiksberg: Tirsdag 21.05.2024


Ejby: Onsdag 22.05.2024

MAJ Fokus på: Dronningeceller & sværmning


Man kigger efter forskellige typer af dronningeceller for at monitorere for sværmning.


Der vises hvordan man kan farvemærke dronninger.


Eigil Holm:”Lærebog i BIAVL” (4. udgave): 

Om sværmning : s. 30, spalte 2, s. 56, spalte 2, s. 57, spalte 1 og 2, s. 58 spalte og 2.

Forskellige typer dronningeceller: Sværmceller, udskiftningsceller, nødceller

Frederiksberg: Tirsdag 28.05.2024


Ejby: Onsdag 29.05.2024

JUNI

Der udføres fortsat noget arbejde hver uge i bigården

Honningmagasinet dannes og nye familier kan forberedes


Eftersyn af familierne. 

Monitorering af dronetavler ifølge den sikre metode.


De gamle yngeltavler fra sidste år rykkes op i honningmagasinet, derved forberedes det nye vinterleje.

Frederiksberg: Tirsdage 04, 11, 18, 25 juni 2024


Ejby: Onsdage 05, 12, 19, 26 juni 2024

JUNI Fokus på: Bisygdomme


Eftersyn af familierne. 

Monitorering af dronetavler ifølge den sikre metode.


Der fortælles om bisygdomme, og hvad man som biavler skal være opmærksom på.


Eigil Holm:”Lærebog i BIAVL” (4. udgave): 

Om bisygdomme: s. 125-139, en oversigt s. 129.

Frederiksberg: Tirsdag 11.06.2024


Ejby: Onsdag 12.06.2024

JUNI Fokus på: Ny familie


Der fortælles, hvordan der laves små familier, og det vises efterfølgende i skolebigården.


Eigil Holm:”Lærebog i BIAVL” (4. udgave)

Forskellige metoder til at danne små familier af eksisterende bifamilier:

s. 174 – 180


Eftersyn af familierne.

Monitorering af dronetavler ifølge den sikre metode.

Frederiksberg: Tirsdag 18.06.2024


Ejby: Onsdag 19.06.2024

JULI

Der udføres fortsat noget arbejde hver uge i bigården. Honninghøst starter.

Honninghøst første gang


Eftersyn af familierne. 

Monitorering af dronetavler ifølge den sikre metode.


Tirsdag/Onsdag:

Der gøres klar til honningfratagning den efterfølgende lørdag/søndag.

Det noteres hvor mange honningtavler, der kan tages fra i hver familie.

Der sættes bitømmere på.


Lørdag/Søndag:

Det vises, hvordan honningfratagningen foregår på henholdsvis trugstader og i opstabling. De honningtavler, der tages fra, erstattes med kunsttavler.

Frederiksberg: Tirsdag 09.07.2024 + Søndag 14.07.2024 


Ejby: Onsdag 10.07.2024 + Lørdag 13.07.2024

Forberedelse af anden honninghøst og vinterleje


Eftersyn af familierne.

Monitorering af dronetavler ifølge den sikre metode. Eventuelt fjernelse af dronetavler, hvis de er yngelfri.


Status efter honning fratagning.

De kunsttavler, der blev sat ned i stedet for honningtavlerne, rokeres, så de får en naturlig placering i bistadet.


Det er sidste gang, der kan rykkes gamle yngeltavler op i honningmagasinerne, da eventuelle æg i tavlerne skal kunne nå at blive "færdige" før den næste honninghøst.


Forberelse af det mindre vinterleje: Pladsen i bistadet indskrænkes, og pæne tavler til vinterlejet sættes i.

Frederiksberg: Tirsdage 16, 25, 30 juli 2024


Ejby: Onsdage 17, 26, 31 juli 2024

Fokus på: Forberedelserne til vinteren


Eftersyn af familierne.


Der fortælles om forberedelserne til vinteren om bla. fodring, varroabehandling og udskiftning af dronninger (det stille dronningskifte).


Eigil Holm:”Lærebog i BIAVL” (4. udgave)

- Sukkertyper og sukkeropløsninger : s. 121-123

- Vinterfodring : s. 154

- Varroabehandling : s. 140-152

- Dronningeskift og stille dronningeskifte: s. 156-159

Frederiksberg: Tirsdage 25.07 & 30.07.2024


Ejby: Onsdage 26.07 & 31.07.2024

AUGUST

Der udføres fortsat noget arbejde hver uge i bigården. Honninghøst fortsætter.

Forberedelse af anden honninghøst og vinterleje


Eftersyn af familierne. 

Monitorering af dronetavler ifølge den sikre metode.


Frederiksberg: Tirsdag 06.08.2024


Ejby: Onsdag 07.08.2024 

Anden Honninghøst, fodring og forberedelse af vinterleje


Eftersyn af familierne.


Tirsdag/Onsdag:

Klargøring til honningfratagning den efterfølgende lørdag/søndag.

Der sættes bitømmere på.

Tjek af antal pollentavler til vinteren. I trugstadet, honningtavlerne rykkes bagerst sammen med de overskydende pollentavler.


Lørdag/Søndag:

Det vises, hvordan honningfratagningen foregår på henholdsvis trugstader og i opstabling.

Det fortælles, hvordan man fodrer bierne af til vinteren. Når honningen er taget fra, fodres med 1/3 del spand foder, så røveri mellem bistaderne undgås.


Skal der skiftes dronninger, er det et godt tidspunkt at gøre det.

Frederiksberg: Tirsdag 13.08.2024 + Søndag 18.08.2024 


Ejby: Onsdag 14.08.2024 + Lørdag 17.08.2024

AUGUST Fokus på: Varroabehandling 1.gang (myresyre)


Afbrydelse af fodring under myresyrebehandling


Ejby: Lørdag 24.08.2024 , kl.10.00SEPTEMBER

Ejby: efter aftale med bigårdlederen


Frederiksberg: efter aftale med bigårdlederen

Fodring


Vi tjekker om bierne har foder nok.

I løbet af september fodres der 2-3 gange med ca. 1/3 del foderspand per bistad. NOVEMBER

Varroabehandling 2.gang (oxalsyre)


Der varroabehandles med oxalsyre.

Husk at være opmærksom på at oxalsyren skal være håndvarm, når den dryppes ned over bierne.


Der fortælles om varroamiden og om forskellige behandlingsmetoder.

Læs mere på varroa.dk.

Ejby: Lørdag 16.11.2024


Frederiksberg: Søndag 17.11.2024

Vi ses i foreningens bigårde!

Der er også valgt arbejdsdage i foreningens bigårde.

En weekend i april og en anden i november er planlagt.


Det er altid hyggeligt at møde andre passionerede biavlere, erfarne som nye, og at dele alle mulige gode råd og tips.


Vi vil også være meget glade for din hjælp til at varetage løbende opgaver hen over året:

 • Eftersyn af familierne
 • Honning høst
 • Kørsel af honningtavler
 • Rensning af materiel
 • Lodning af tavler
 • indkøb af nyt materiel
 • Græsslåning og vedligehold af grønne områder
 • Vedligehold af hus og oprydning
 • Bestilling af dronninger og foderAlle KABF medlemmer er velkomne!