Kontakter og Sværmhentere

Mødeadresser

KABFs Skolebigård Kbh.:

Landbohøjskolen, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C (Bag sidste drivhus mod Åboulevarden)


Hvidovre Biavlerforenings Skolebigård:

Byvej 98, 2650 Hvidovre (ca. 200 m vest for Byvej)


KABFs Skolebigård Ejby:

Mosetoften 35, 2600 GlostrupMødelokale KABF ("vintermøder"):

KU Science "Landbohøjskolen", Auditorium A 2-84.-11,

Thorvaldsensvej 40, 1871 FrederiksbergUdlån af materiale (slynge, presse...)

Sværmhentere

Dansk biavlerforening vedligeholder vedligeholder en national liste over sværmhentere. Du kan finde listen her.


Er det et hvepsebo, du generes af, kan du på listen også finde de biavlere, som tager ud og fjerner den slags. Du skal påregne, at der tages betaling for fjernelse af hvepseboer. Hør om pris, når du kontakter biavleren.

Bemærk, at listen står i postnummerorden, det gør det let at finde den biavler, der bor nærmest.


 Bikyndige synsmænd


Hvis man skal have flyttet bistader og tavlemateriel fra en bigård til en anden, skal bierne og materiellet synes, og flytningen skal registreres i CBR (flytteattest). Er du ikke selv uddannet som kyndig biavler, skal du have en kyndig biavler til at syne bierne og udarbejde flytteattesten.


Nedenstående finder du nogle af de kyndige biavlere, vi har blandet medlemmer i foreningen.


Kyndige biavlere:


- Anne Mette Andresen,          Cathrine Boothsvej 87, 2650 Hvidovre,   Tlf. 23 49 98 76
- Henning Willads Petersen,    Normasvej 25, 2000 Frederiksberg.        Tlf. 41 39 30 52
- Morten Westy,                     Grønagervej 66, 2300 København S.       Tlf. 40 17 99 09
- Ole Iversen,                        Einarsvej 16, 2800 Kgs. Lyngby.             Tlf. 31 34 14 00
- Villy Bæk Iversen,               Udbyvej 2 A, 2740 Skovlunde                 Tlf. 22 74 73 45


Du kan i øvrigt finde kyndige biavlere på https://www.biavl.dk under fanen for medlemmer, vidensbank og regler for salg – og flytning.


Bisygdomsinspektører:


Ved mistanke om ondartet bipest, stenyngel, stadebille, trakémide eller Tropilaelaps-mide i
bigården eller anden mands bier, skal man straks henvende sig til nærmeste bisygdomsinspektør.


Den nærmeste bisygdomsinspektør finder du ved at bruge oversigtskortet i den Centrale
Bigårdsregister https://cbr.pdir.dk

Hvidovre Biavlerforening (HBiF)

Formand:

Ole Bested

Holmelundsvej 24

2650 Hvidovre


Tlf.: 9394 4793

Bestyrelsen


Formand:

Thomas Skall

Philip de Langes Allé 7A st. tv.

1435 København K

Tlf.: 2612 2502

Mail: thomas@skall.dk


Næstformand:

Egon Lund Christensen,

Tagensvej 252, 2. th

2400 København NV

Tlf: 2081 4714

Mail: egon.lund.chr@gmail.com


Kasser:

Rikke Højer Pedersen

Præstebakken 15

2610 Rødovre

Tlf: 2127 8131

Mail: rikke.hoejer.pedersen@gmail.com


Sekretær:

-

Tlf. -

E-mail: -


Bestyrelsesmedlem:

Poul Erik Andersen

Mosebuen 36, Vangede

2820 Gentofte

Tlf: 6168 3936

Mail: pea@enghaver.dk


Bestyrelsesmedlem:

Nathalie B. Jensen

Skovshovedvej

2920 Charlottenlund

Tlf. 2167 1017

E-Mail: buzzy.abeia@gmail.com


Indbetaling til KABF


Bankkonto: Danske Bank

Regnr.: 4424, kontonr.: 0006 0211 58